Verklig skillnad med personalens engagemang

By 20 december, 2017 No Comments
Bengt Dahlgren logo

Hos företaget Bengt Dahlgren kan personalen ägna sig åt praktiskt välgörenhetsarbete på arbetstid. Att göra verklig skillnad och att engagera personalen är en del av företagets värdegrund. 

Teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren har en värdegrund som vilar på människans förmåga och kreativitet. De delar gärna med sig av sina kunskaper och tillsammans med Ingenjörer utan Gränser låter de den egna personalen bidra med volontärarbete på plats. Bland annat i Tanzania och Kenya driver de projekt för att bygga upp nödvändiga samhällsfunktioner. De medarbetare som söker väljs ut utifrån vilken kompetens det aktuella projektet behöver. Om projektet behöver att personen finns på plats så får medarbetaren åka till det aktuella området och jobba med bibehållen lön.

Det sociala företagandet är en viktig del i Bengt Dahlgrens hållbarhetsarbete. Omtanke om miljön, medarbetarna och framtida generationer syns tydligt i verksamheten. Företaget engagerar sig gärna i byggnadsprojekt som utmanar och visar framtiden för hållbart byggande. En mängd priser och utmärkelser för byggnader som Bengt Dahlgrens arbetat med vittnar om att det är ett vinnande koncept. Att berätta om företagets framgångar såväl i extern som intern kommunikation är viktigt, dels ur ett varumärkesperspektiv men också för att bygga stolthet hos personalen.

Ett pris som Personalchefen Agneta Lundén Hjält gärna framhåller är Sveriges bästa arbetsgivare, i kategorin medelstora arbetsgivare.

– När våra medarbetare svara på frågor om oss får vi bra betyg, det värmer i hjärtat.

Bengt Dahlgren värnar om att engagera sina medarbetare.  Samarbetet med Ingenjörer utan Gränser är ett bra exempel. Inför projektstarten för fyra år sedan tog man fram informationsmaterial att sprida internt, samtidigt som representanter från Ingenjörer utan gränser fick presentera sig och sin verksamhet på Bengt Dahlgrens kontor. Det var viktigt att bygga en stabil grund för medarbetarnas syn på projektet.

Agneta Lundén Hjält betonar hur viktigt det är med återkoppling till medarbetarna. En viktig del i den interna kommunikationen är att de medarbetare som arbetar med projektverksamheten rapporterar hem. Arbetskamraterna i Sverige får hela tiden veta hur arbetet fortlöper och vart företagets donerade pengar tar vägen. Samtidigt får de del av erfarenheter och kunskaper.

Responsen har varit väldigt positiv från de medarbetare som arbetat för olika projekt för Ingenjörer utan gränser.

– De berättar att det är en fantastisk upplevelse att se hur saker fungerar på andra platser, berättar Agneta Lundén Hjält.

– Det är en fin känsla att bidra och att dela med sig av sin kunskap. Ingenjörer utan Gränser handlar om att inte skapa ett beroende, utan att byn eller orten själva ska kunna ha hand om till exempel ett vattenreningsverk.

Samarbetet med Ingenjörer utan Gränser kommer att fortsätta utvecklas. Agneta Lundén Hjält förklarar att arbetet och återkopplingen till personalen skapar ett stort engagemang, jämfört med hur det var innan när företaget donerade sporadiskt till olika organisationer.

– Genom att koncentrera sig på en organisation kan man verkligen göra skillnad.