Vad

  • Barn & Ungdom
  • Utbildning
  • Sport
  • Kultur
  • Hälsa

Var

Rio de Janeiro, Brasilien

Stöds av

Brasilienexperten

Bilder

Stöttning i skolarbetet

I Brasilien är det gratis och obligatoriskt för alla barn och ungdomar i åldern 7-14 att gå i skolan. Men många barn går ut skolan med ofullständiga betyg eller avbryter sin skolgång i förtid. Varför? För att familjesituationen gör att barnet tvingas avbryta sin skolgång för att bidra till hushållsekonomin.

De barn från låginkomstfamiljer som ändå fortsätter att gå skolan kan ha svårt att hänga med i undervisningen då de dels kan lida av näringsbrist vilket påverkar inlärningsförmågan och dels inte får någon uppmuntran hemifrån eller saknar studiero p.g.a. familjesituationen. Det här är någonting som uppmärksammats av den brasilianska regeringen och större resurser satsas nu på att få fler barn att gå ut skolan. Men det tar tid. Eduardo och hans familj såg för några år sedan detta växande problem och bestämde sig för att de inte hade tid att vänta.

Sinal Verde grundades 2013 för att ge barn från låginkomstfamiljer det stöd de behöver för att klara av skolgången och på sikt ta sig själva och sina familjer ut ur fattigdom.

Organisationen arbetar idag med 25 barn i åldrarna 7-14 i Jacarepagua i Rio de Janeiro. Området i sig är ett relativt välmående och tryggt. Det gränsar dock till några av Rio de Janeiros största slumområden och det är just därför man valt att förlägga organisationen i detta område – tryggt och säkert men i närheten av områden där vår målgruppen finns.

Sinal Verde erbjuder barn från ekonomiskt utsatta familjer förmiddagsaktiviteter måndag till fredag parallellt med det brasilianska skolåret som löper från början av februari till mitten av december. Varje dag serveras barnen en näringsrik frukost för att under förmiddagstimmarna ta del av organisationens pedagogiska aktiviteter där läsa, skriva och räkna står i centrum. En timme innan barnen släpps iväg till skolan (här går barnen i skolan på eftermiddagen) står dagens temaaktivitet på schemat vilket kan vara allt från musik och judo till hälsosam kost. Förutom de schemalagda aktiviteterna erbjuds alla barn gratis sjukvård, psykolog, talterapi och tandvård.


Bidra till Sinal Verdes arbete med att ge barnen i Rio de Janeiro de rätta förutsättningarna för att klara skolan genom att använda insamlingsbössan högre upp. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete.

Vill du bidra till Sinal Verdes arbete med ett annat belopp än det som anges i insamlingsbössan kan du sätta in valfri summa på bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”SV” och gärna din mailadress.