WONSA, Sverige

Wonsa Sverige

Vård, forskning och utbildning kring sexuellt våld

Var 15:e minut utsätts ett barn eller en vuxen för en våldtäkt. I Sverige. Dygnet runt. Våldtäkter ger fysiska skador. De läker. Det är de psykologiska skador som sätter spår, många gånger för resten av livet. Men ett våldtäktstrauma går att behandla. Och det jobbar WONSA för.

Varje år anmäls ca 6 300 våldtäkter. Men mörkertalet är stort, endast 2 av 10 vuxna anmäler en våldtäkt och bara 1 av 10 barn anmäler förövaren.

De psykologiska skadorna som uppstår efter en våldtäkt grundas i skuld, skam och skräck. Specialistvård är viktig för att läka de psykologiska skadorna. Men tillgången till specialistvård för behandling av posttraumatisk stress efter sexuella övergrepp är minimal. De fåtal specialistkliniker i Sverige som får full finansiering från landstinget kan tillsammans ta emot ungefär 400 patienter/år. Det här innebär att tusentals barn och kvinnor varje år utsätts för sexuellt våld utan att få behandling.

WONSA arbetar dag och natt för att ändra på detta! 

WONSA är idag Sveriges enda forskningsinriktade specialistklinik för patienter som har utsatts för sexuella övergrepp. WONSA tar emot patienter från 12 år och uppåt, oavsett kön. Patienterna tas emot oavsett vilken typ av sexuellt övergrepp som har ägt rum, och oavsett när det skedde. Genom systematisk datainsamling bidrar man till att öka kunskapen om skadeutveckling och behandlingsresultat vid olika typer av sexuella övergrepp.

Förutom att erbjuda vård och driva forskningen framåt, arbetar WONSA outröttligt för att utbilda läkare, beslutsfattare och våra ungdomar kring frågor som rör sexuellt våld. Sedan start 2014 har man reda utbildat kring 300 ST-läkare, specialister i allmänmedicin och terapeuter. Och mycket mer är på gång!

Var med och stöd WONSAs arbete för en värld fri från sexuellt våld genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”WONSA” och gärna din mailadress.


Har du eller någon du känner blivit utsatt för sexuellt våld? Du är inte ensam. Det är inte ditt fel. Besök WONSA för att få reda på vilket stöd du kan få idag.