The Perfect World Foundation

The Perfect World Foundation
Den nya generationens djur- och naturvårdsorganisation

Människans levnadssätt, främst i västvärlden, har fått stora konsekvenser för naturen och många djurarter. Tjuvjakten är en bidragande orsak. Minst en noshörning blir skjuten varje dag. En elefant blir skjuten var 15:e minut.  Och varje år dödas över 100 miljoner hajar i hajfensfiske. 

När djurarter utrotas påverkas hela det biologiska systemet negativt – växter, insekter och andra djur-, fågel-, och fiskarter. I slutändan påverkas även människan av att hennes miljö förändras. The Perfect World Foundation är den nya generationens djur- och naturvårdsorganisation som arbetar dynamiskt på en global basis. Den oberoende organisationen grundades 2010.  Syftet är att vidta åtgärder för och öka medvetenheten, kunskap och förståelse för kritiska miljö- och djursituationer. Organisationen arbetar tillsammans med lokala gräsrotsorganisationer för att skydda och bevara djur och natur. Men även med att utbilda lokalbefolkningen runt om i världen, skapa arbetstillfällen och stärka de lokala krafterna som bäst kan skydda, bevara och främja djur och natur.

Genom kampanjen ”Save the Rhino” har The Perfect World Foundation t.ex. samlat in pengar till den sydafrikanska organisationen Black Mamba Anti-poaching Unit – en enhet med huvudsakligen kvinnliga rangers (skogsvaktare) som kämpar mot tjuvjakt. De patrullerar reservaten obeväpnade och har hindrat många tjuvskyttar under åren.  Ett bra exempel på hur The Perfect World Foundation arbetar för att rädda djur men även med att stärka samhällen genom att exempelvis stärka kvinnor.

Organisationen driver flera olika projekt parallellt.  Genom att stödja organisationens viktiga arbete kan du bidra till att bevara djur och natur och samtidigt bidra till viktig samhällsförbättring!

Var med och stöd The Perfect World Foundation genom att använda insamlingsbössan på denna sida och gör det möjligt för organisationen att rädda fler djurarter, bevara den biologiska mångfalden och stärka samhällen runt om i världen . Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”TPWF” och gärna din mailadress.