The Happy Home Project, ActionAid

The Happy Home Project ActionAid Bangladesh

För en värld fri från fattigdom

ActionAid’s mål är är en rättvis värld fri från fattigdom. Därför har man sedan organisationen grundades 1972 arbetat ihärdigt för mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning runt om i världen.

Organisationen finns idag i 48 länder. I varje land där ActionAid, verkar är organisationen lokalt förankrad med personal som kommer från landet och området som organisationen arbetar i. Tillsammans arbetar man mot gemensamma mål utifrån lokala behov och förutsättningar.

Hälften av Bangladesh befolkning lever på mindre än en dollar om dagen.  Huvudstaden Dhaka är en av världens snabbast växande städer. Fattigdom och snabb urbanisering slår särskilt hårt mot barn. Många barn som flyttar till staden kommer ifrån sina familjer och man tror att det i Dhaka finns mellan 250 000 och 2 miljoner gatubarn. Barn som bor och arbetar på gatorna saknar tillgång till utbildning. Dessutom är de särskilt utsatta för våld, sexuella övergrepp, farligt arbete inom den informella tjänstesektorn och fabriker samt trafficking.

The Happy Home Project utvecklades som koncept av ActionAid Bangladesh och organisationen Association for Slum Dwellers (ASD). Man såg ett tydligt behov av att skydda gatubarn – särskilt flickor. Projektet ger idag 150 flickor, i åldrarna 7-18 år, ett permanent och stabilt hem där fokus ligger på omsorg och stöd. Här får flickorna tillgång till aktiviteter som hålls på drop-in dagcentret. De får även tillgång till:

• Mat, husrum och kläder
• Utbildning och / eller yrkesutbildning
• Musik och danslektioner
• Kulturprogram
• Utflykter / studiebesök
• Sjukvård
• Hjälp med att hitta jobb
• Återförening med familj (om önskan finns)

Hittills har The Happy Home Project påverkat många flickors liv till det bättre:

1 021 flickor har fått tillgång till trygga sovplatser
1 021 flickor har skrivits in i skolan
735 flickor har fått yrkesutbildning
396 flickor har placerats i jobb
871 flickor har återförenats med sina familjer
17 443 flickor tagit del av dagcentrets aktiviteter.

The Happy Home Project förändrar verkligheten för tusentals flickor som annars inte skulle ha tillgång till ett tryggt hem, utbildning, mat. Genom att stödja ActionAids viktiga arbete kan du se till att ännu fler flickor får möjlighet till ett liv långt från gatan.

Var med och stöd ActionAid’s arbete för att ge flickor i Dhaka förutsättningar för en bra framtid genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”HH” och gärna din mailadress.