Teskedsorden, Sverige

Teskedsorden Sverige

Tillsammans för mångfald och tolerans

Vår unga generation blir allt mer tolerant, samtidigt som den självupplevda utsattheten är stor hos en del elever. Utsattheten för våld, hot och trakasserier är ett reellt faktum för vissa skolungdomar, både innanför och utanför skolans väggar. Intolerans utgör ett växande hot i dagens samhälle.

Skolan har en unik möjlighet att förebygga rasism och intolerans. Det genom att lära elever en människosyn som respekterar alla oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, funktionsvariation, m.m. Behovet av att arbeta med dessa frågor i skolorna är stort. Samtidigt visar undersökningar att skolpersonal många gånger saknar verktyg i klassrummet för att bemöta och förebygga rasism och andra former av intolerans.

”Tolerans är ett av de vackraste orden vi har” säger Jason ”Timbuktu” Diakité, artist och numera författare, ledamot i Teskedsorden. Teskedsorden är en svensk organisation som sedan start 2006 arbetat med att tidigt nå barn och unga i olika utbildningsnivåer. Med hjälp av kultur – litteratur, film och teater – utan pekpinnar vill Teskedsorden få dem, och även vuxna, att reflektera kring tolerans och medmänsklighet. Visionen är en tolerant värld där alla har lika värde och rättigheter.

Teskedsorden skapar projekt och utvecklar skolmaterial som skickas ut till skolor. T.ex.  har man skickat ut 800 000 exemplar av boken ”Hur man botar en fanatiker” skriven av Amos Oz . Organisationen arrangerar och medverkar även i evenemang och fortbildningar med syfte att öka tolerans och respekt människor emellan.

Genom att ge skolpersonal och föräldrar verktyg för att lyfta fram frågor kring intolerans, diskriminering och rasism i skolan, bidrar Teskedsorden till ett Sverige som är inkluderande. Ett Sverige där mångfalden ses som en tillgång och där alla har lika värde och rättigheter. Läs mer om organisationens viktiga arbete genom åren här.

Var med och stöd Teskedsordens arbete för ett inkluderande Sverige genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”TO” och gärna din mailadress.