Sinal Verde, Brasilien

Sinal Verde Brasilien

Stöttning i skolarbetet

I Brasilien är skolan gratis och obligatoriskt för alla barn och ungdomar i åldern 7-14. Men många barn går ut skolan med ofullständiga betyg eller avbryter sin skolgång i förtid. Varför? För att familjesituationen gör att många barn tyvärr måste måste bidra till hushållsekonomin istället för att fokusera på skolan.

De barn från låginkomstfamiljer som ändå fortsätter att gå skolan kan ha svårt att hänga med i undervisningen.  Dels kan brist på mat göra att barnen lider av näringsbrist vilket påverkar inlärningsförmågan.  Dels kan de sakna uppmuntran hemifrån eller saknar studiero p.g.a. pressad familjesituation. Det här är någonting som uppmärksammats av den brasilianska regeringen och större resurser satsas nu på att få fler barn att gå ut skolan. Men det tar tid.

Eduardo och hans familj såg för några år sedan detta växande problem. De bestämde sig för att de inte hade tid att vänta. Sinal Verde grundades 2013 för att ge barn från låginkomstfamiljer det stöd de behöver för att klara av skolgången och på sikt ta sig själva och sina familjer ut ur fattigdom.

Organisationen arbetar idag med 25 barn i åldrarna 7-14 i Jacarepagua i Rio de Janeiro. Området i sig är ett relativt välmående och tryggt. Det gränsar dock till några av Rio de Janeiros största slumområden. Den geografiska placeringen är uttänkt: ett tryggt och säkert område men i närheten av områden där målgruppen finns.

Sinal Verde erbjuder barn från ekonomiskt utsatta familjer förmiddagsaktiviteter måndag till fredag parallellt med det brasilianska skolåret.  Varje dag serveras barnen en näringsrik frukost. Under förmiddagstimmarna hålls pedagogiska aktiviteter där läsning, skrivande och matematik står i centrum. En timme innan barnen släpps iväg till skolan (här går barnen i skolan på eftermiddagen) står dagens temaaktivitet på schemat. Det kan vara allt från musik och judo till läran om hälsosam kost. Förutom de schemalagda aktiviteterna erbjuds alla barn gratis sjukvård, psykolog, talterapi och tandvård.

Var med och stöd Sinal Verdes arbete med att ge barnen i Rio de Janeiro de rätta förutsättningarna för att klara skolan genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”SV” och gärna din mailadress.