Sightsavers

Sightsavers

Med målet att utrota ögonsjukdomen Traktom

Traktom är en ögonsjukdom orsakad av bakterier som gör att ögonfransarna börja växa inåt och skrapa mot ögat. Långsamt och mycket smärtsamt blir den drabbade blind.

I ren desperation rycker många ut ögonfransarna för att hindra dem från att skrapa mot ögat. Dessvärre växer de alltid ut igen, tjockare än förut, och då blir plågan än värre.

Absa Ka, som du ser på bilden, är från Senegal. Hon är 10 år och bor i byn Diam Diam. Idag får hon behandling för den smärtsamma sjukdomen traktom, en behandling som räcker i 1 år.

Sightsavers är en internationell insamlings- och forskningsorganisation som kämpar mot blindhet och främjar lika rättigheter för personer med funktionsvariationer. Organisationen är aktiv i 30 länder världen över. Visionen är en värld där ingen blir blind på grund av sjukdomar som går att förebygga eller bota och där personer med funktionsvariationer kan delta i samhället på lika villkor.

För att förbättra ögonhälsan arbetar organisationen aktivt med partner både på lokal, nationell och global nivå.

En av de vanligaste tropiska ögonsjukdomarna är trakom som orsakas av bakterier som leder till att ögonfransarna börjar växa inåt och skrapar mot ögat, vilket är otroligt smärtsamt. Sjukdomen sprids lätt genom flugor, beröring eller mellan barn som leker. Vid tillgång till antibiotika är trakom lättbehandlat men på grund av fattigdom förblir många fall obehandlade och leder till slut till blindhet.

Sightsavers kämpar för att helt utrota trakom genom att tillhandahålla antibiotika och där sjukdomen gått långt tillhandahålla operationer. Sjukvårdsutbildade volontärer delar ut medicinen och informerar om hur trakom sprids till alla i de byar där fall upptäcks, för att försäkra sig om sjukdomen både botas hos de drabbade och inte sprids vidare. En behandling kostar endast 11 kronor per person och kan rädda synen och förändra liv.

Var med och stöd Sightsavers arbete för att utrota den tropiska ögonsjukdomen Trakom genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”SightT”