Sightsavers, Bangladesh

Sightsavers, Bangladesh

Klarsynt framtid för barn i Bangladesh

Låt oss presentera Suborna. Hon är 8 år gammal och bor i Banlgladesh. Det tog 20 min att genomföra en gråstarrsoperation som förändrade livet för Suborna och hennes familj för alltid! Och det, tack vare Sightsavers.

Ett växande hälsoproblem globalt är blindhet, som förväntas öka från 36 miljoner fall till 115 miljoner fall i världen till år 2050. Om inte stora insatser sätts in snart. En funktionsvariation, såsom blindhet, leder många gånger till stigmatisering i många delar av världen. Svårigheter att klara skolgången, p.g.a. avsaknad av hjälpmedel och kunskap om punktskrift, leder senare i livet till svårigheter att få arbete. Det i sin tur förhindrar deltagande i samhället på lika villkor.
Sightsavers är en internationell insamlings- och forskningsorganisation som kämpar mot blindhet och främjar lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Organisationen är aktiv i 30 länder världen över. Visionen är en värld där ingen blir blind på grund av sjukdomar som går att förebygga eller bota och där personer med funktionsvariation kan delta i samhället på lika villkor.

För att förbättra ögonhälsan och lika rättigheter för personer med funktionsvariationer arbetar organisationen aktivt med partner både på lokal, nationell och global nivå.

I Bangladesh är gråstarr eller katarakt den främsta orsaken till blindhet bland barn. Landet har den högsta andelen obehandlade fall av gråstarr i världen och det som en konsekvens av fattigdom. Ögonsjukvården är nästintill obefintlig. Gråstarr kan botas med enklare kirurgiska ingrepp som utförs på endast tjugo minuter. Idag väntar över 13.000 barn på en gråstarr operation. Efterfrågan på ögonsjukvård är enorm.

Sightsavers arbetar bl a tillsammans med det lokala sjukhuset Mymensingh Eye Hospital i Bangladesh för att erbjuda synundersökningar och allmän ögonvård. Gråstarrsoperationer är en del för att ge barn synen tillbaka men det handlar också om att utbilda sjukvårdspersonal från det lokala samhället. Efterfrågan är stor på läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Under 2016 behandlades 202 530 barn och vuxna för bland annat grå starr på Mymensingh Eye Hospital, och under samma år bidrog Sightsavers givare till att 585 000 personer fick en synundersökning i landet.

Var med och stöd  Sightsavers arbete i Bangladesh för att ge barn med gråstarr, så som Suborna, synen tillbaka genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”SightB” och gärna din mailadress.