Ren & Attraktiv Kust, Sverige

Ren Attraktiv Kust Sverige

Renare och mer välmående kustlinje med Ren & Attraktiv kust

Marint skräp har på bara några decennier blivit ett stort problem både ute till havs och längs våra kuster.  Varje år flyter mellan 4.000 och 8.000 kubikmeter skräp iland på västkusten. Skräp som färdats från stora delar av världen med havsströmmarna.

Att få bort skräpet är både dyrt och svårt. Detta p.g.a. att strandstädning, med fysisk arbetskraft, är en av få metoder som kan få bort skräpet och hindra det från att hamna i havet igen. Dessvärre finns inget statligt stöd till städinsatser sedan 2008.

Varje år flyter mellan 4.000 och 8.000 kubikmeter skräp iland på västkusten som påverkar både natur- och djurlivet på land och i hav.

Varje år flyter mellan 4.000 och 8.000 kubikmeter skräp iland på västkusten som påverkar både natur- och djurlivet på land och i hav.

Ren & Attraktiv Kust är en samarbetsorganisation mellan elva kustkommuner i Bohuslän samt Göteborg som arbetar för att effektivisera arbetet med det marina skräpet. Målsättningen är klar och tydlig: en renare kust! En renare kust påverkar miljön och djurlivet, både på land och till havs. En renare kust är mer attraktiv för både boenden längst kustlinjen och för turister.

Därför har organisationen tagit fram ett digitalt kartverktyg ”Strandstädarkartan” för privatpersoner och kommuner. Verktyget används för att planerar själva städinsatsen. Vem som helst kan märka ut var det är skräpigt. Efter att man genomfört en städinsats, kan man markera på kartan var det finns fulla säckar att hämta upp som kommunen sedan tar hand om.

Enligt organisationens egna beräkningar behövs runt 16 miljoner kr om året för att upprätthålla en helt ren kustlinje. Denna siffra är organisationen idag långt ifrån att uppnå med de medel som kommer in från bl.a. Havs- och vattenmyndigheten och Västra Götalandsregionen.  Därför arbetar man även med att påverka lagstiftare för att regelsystemet ändras så att kustkommunerna inte själva måste bära alla kostnader för att hålla rent.

Var med och stöd Ren & Attraktiv Kusts arbete för att rena den Västsvenska kusten från marint skräp och därmed rädda djur, natur och bidra till vackra, natursköna stränder genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”RAK” och gärna din mailadress.