Ren & Attraktiv Kust, Sverige

Renare och mer välmående kustlinje med Ren & Attraktiv kust

Marint skräp har på bara några decennier blivit ett stort problem både ute till havs och längs våra kuster.  Varje år flyter mellan 4.000 och 8.000 kubikmeter skräp iland på västkusten som färdats från stora delar av världen med strömmarna.

Att få bort skräpet är både dyrt och svårt då strandstädning, med fysisk arbetskraft, är en av få metoder som kan få bort skräpet och hindra det från att hamna i havet igen. Dessvärre finns inget statligt stöd till städinsatser sedan 2008.

Varje år flyter mellan 4.000 och 8.000 kubikmeter skräp iland på västkusten som påverkar både natur- och djurlivet på land och i hav.

Varje år flyter mellan 4.000 och 8.000 kubikmeter skräp iland på västkusten som påverkar både natur- och djurlivet på land och i hav.

Ren & Attraktiv Kust är en samarbetsorganisation mellan elva kustkommuner i Bohuslän samt Göteborg som arbetar för att effektivisera arbetet med det marina skräpet. Målsättningen är klar och tydlig: en renare kust! En renare kust påverkar miljön både på land och till havs och gör kusten mer attraktiv för både boenden längst kustlinjen och för turister.

Därför har organisationen Ren & Attraktiv Kust tagit fram ett gemensamt digitalt kartverktyg Strandstädarkartan som ska kunna användas när man planerar själva städinsatsen. Genom verktyget kan man märka ut var det är skräpigt. Dessutom kan man använda kartan om man själv städat upp på en strand för att tala om för den aktuella kommunen var det finns fulla säckar att hämta upp.

Enligt organisationens egna beräkningar behövs runt 16 miljoner kr om året för att upprätthålla en helt ren kustlinje – en siffra organisationen idag är långt ifrån att uppnå med de medel som kommer in från bl.a. Havs- och vattenmyndigheten och Västra Götalandsregionen.  Därför arbetar man även med att påverka lagstiftare för att regelsystemet ändras så att kustkommunerna inte själva måste bära alla kostnader för att hålla rent.


Bidra till Ren & Attraktiv Kusts arbete för att rena den Västsvenska kusten från marint skräp och därmed rädda djur, natur och bidra till vackra, natursköna stränder genom att använda insamlingsbössan högre upp. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete.

Vill du bidra till Ren & Attraktiv Kusts arbete med ett annat belopp än det som anges i insamlingsbössan kan du sätta in valfri summa på bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”RAK” och gärna din mailadress.