Project Playground

Project Playground

Project Playground är en ideell organisation som verkar för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet. Organisationen grundades 2010 av Prinsessan Sofia och Frida Vesterberg. Visionen är en trygg värld där alla barn och unga växer upp med framtidstro och möjlighet att påverka sitt eget liv.

Därför arbetar Project Playground på individnivå med att inspirera, motivera och engagera barn till att ta tillvara sin inre kraft och potential genom organiserad aktivitet, sport och social verksamhet. Project Playgrounds verksamhet bedrivs i Sydafrikas kåkstäder sedan 2010 och i Sverige för ensamkommande ungdomar sedan 2016.

I Sydafrika är alla barn och unga mellan 4-21 år, oavsett bakgrund och förutsättningar, välkomna till Project Playgrounds kostnadsfria aktiviteter efter skoltid. Under ett och samma tak erbjuds:

  • Fritidsaktiviteter t.ex. fotboll, musik och dans,
  • Stödprogram t.ex. initiativ för att motverka gängmedlemskap, kriminalitet och våld,
  • Dagprogram för funktionshindrade med t.ex. arbetsterapi och kapacitetsträning,
  • Psykologisk stöttning t.ex. stöd av kurator och lekterapi,
  • Yttre påverkan t.ex. föräldrakontakt och hembesök, samarbete med lokala myndigheter såsom socialtjänst och polis,
  • Dagliga näringsrika måltider,
  • Utvecklande och stimulerande utflykter under helger och lov,
  • Trygg och kärleksfull personal som agerar förebilder och mentorer, som finns för barnet i alla situationer.

En meningsfull fritid bygger självkänsla, ambitioner och handlingskraft – verktyg att påverka sitt eget liv. Den förverkligar drömmar, skapar sysselsättning och förebilder. Först när man bryr sig om sitt eget liv och ser ljust på framtiden kan man bryta negativa mönster och utanförskap. Det i sin tur ger ringar på vattnet för hela samhället.

Läs mer på www.project-playground.org

Hur långt räcker pengarna i Project Playgrounds arbete? Exempel från Project Playgrounds verksamhet i Sydafrika:

   10 000 kr räcker till fotbollskit med boll, skor och kläder för 100 barn

   25 000 kr täcker kostnaderna för inköp av leksaker, sagoböcker, ritmaterial och andra hjälpmedel för 100 barn som räcker ett helt år

   50 000 kr ger mat till 200 barn under ett helt år

   100 000 kr räcker för att ge 50 barn en meningsfull fritid och mat på Project Playground under ett helt år.

Var med och stöd Project Playgrounds arbete för en trygg värld för barn och unga i Sydafrika och bland ensamkommande barn i Sverige genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”PP” och gärna din mailadress.