Project Child, Indonesien

Project Child Indonesien

Utbildning, rent vatten och välmående miljö

Tillgång till rent dricksvatten är en mänsklig rättighet. Trots det saknar 663 miljoner människor i världen tillgång till rent vatten. Och många av dem finns i Indonesien.

Barn drabbas hårt av avsaknad av tillgång till rent vatten. De blir lätt uttorkade och sjuka och detta tillstånd gör att de får det svårt att hänga med i skolundervisningen. Liksom i många andra delar av världen, har smutsigt dricksvatten i Indonesien också en negativ konsekvens för miljön. De som har råd, väljer att köpa dricksvatten på flaska vilket bidrar till en stor mängd plastflaskor som många gånger hamnar i naturen.

I området Yogyakarta grundades organisationen Project Child 2013. Målet var att få fler föräldrar att sätta sina barn i skolan istället för i arbete. Inom en snar framtid insåg man att smutsigt dricksvatten gjorde det svårt för barnen att koncentrera sig på undervisningen. Därför drev man igång ”Drinking Water Program” för att installera vattenfilter på 24 skolor i området.  Därmed kunde man ge tillgång till rent dricksvatten till 3 000 elever.

För att programmet ska ge långsiktiga effekter har man i varje skola skapat ”Dricksvatten-kommittéer”. Dessa kommittéer består av 2 föräldrar, 2 lärare och en representant från Project Child. Tillsammans ansvarar kommittéen för att installationen av vattenfilter genomförs utifrån de lokala förutsättningarna och behoven.  Samtidigt ansvarar kommittéen för att utbilda barn och deras föräldrar i vikten av att ta hand om sin närmiljö för att få tillgång till rent dricksvatten. 

Idag dricker fler barn sig otörstiga på rent vatten.  Man har redan kunnat se resultat i form av bättre studieresultat. Samtidigt har man börjat märka av en viss positiv miljöpåverkan –  antalet plastflaskor i naturen runt skolan har minskat. Genom att inkludera föräldrar, lärare och lokalbefolkningen i utformningen av projektet bidrar Project Child till friskare barn med ljusare framtidsutsikter och till en mer välmående miljö.

Hur långt räcker pengarna i Project Childs arbete? 

  17 000 kr räcker gott och väl för att installera vattenfilter på en grundskola. Pengarna räcker också till att under 12 månaders tid driva utbildningsprogram med fokus på vatten, miljö, hygien och sanitet

  24 000 kr täcker kostnaderna för att organisera undervisningstillfällen på 3 olika ställen i Jogjakarta city, varje vecka under 1 år. Undervisningstillfällen besöks av ungefär 150 barn i åldrarna 4-15 –  varje vecka

  25 000 kr – så mycket kostar lönen för en anställd på Project Child under ett helt år

Var med och stöd Project Childs arbete med rent vatten, ren miljö och friskare barn, unga och vuxna i Indonesien genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”PC” och gärna din mailadress.


Det här händer på plats – en hälsning från Project Child

Since the start of our Drinking Water Project (DWP) we have successfully equipped 18 primary schools with water filters. While the installation at 12 schools in Jogjakarta went smoothly, we faced much bigger challenges in the remote village areas around the coastal town Pacitan. Some of these villages are dependent on water deliveries during dry season and as we were told, many people can’t shower more than once a week in order to safe water. 

During our search for suitable partner schools, we visited one primary school in a village, named Klesem. This school not even had running water for their 80 pupils and as Project Child only has limited resources we only can install our filters at schools which already have at least a basic water system. However, after introducing our DWP to the headmaster, Mr. Suwarta S.Pd., he saw the opportunity to take his chances and engage the community of the whole village. For the last six months Mr. Suwarta S.Pd. passionately promoted our DWP to the community to give them a reason to face the problem of his school not having access to running water. 

A few weeks ago our program manager of Pacitan, Ningrum, was informed that the community successfully built a 1km piping system from the nearest well to the primary school. As promised, Project Child is currently planning the installation of our water filters at “SD Klesem 2”. For us this is an outstanding example how a single person can motivate the whole community to make a change for their children and how successful development work shall be – The community working together with a social organization to create positive and sustainable impact!