PCVC, Indien

PCVC Indien

Tänder ljus av hopp för brännskadeoffer i Indien

Nära hälften av kvinnor i Indien blir utsatta för våld i hemmen. Var 6:e timme bränns en kvinna levande, slås ihjäl eller drivs till att ta sitt liv. Oftast av sin man och hans familj.

Miljontals indiska kvinnor och deras barn lever sina liv i otrygghet, smärta och rädsla för sina liv. Syreattacker och attacker där man sätter eld på kvinnan är tyvärr inte ovanliga. 60% av syreattackerna har en dödlig utgång. Och 90% av attackerna sker i kvinnans hem.

2001 grundades organisationen PCVC – International Foundation for Crime Prevention and Victim Care i Tamil Nadu för att ge kvinnor som utsätts för våld möjlighet att ta kontroll över sitt egna liv. Till en början handlade det om att ge medicinsk vård till kvinnor som blivit brända med eld eller fått syra över sig. Så småningom byggdes verksamheten ut.

Idag erbjuder organisationen en rad olika insatser med fokus på att läka, rehabilitera och stärka kvinnor som utsatts för våld i hemmet.Målet är att tända ett ljus av hopp och visa att ett liv utan våld är möjligt.

Man erbjuder långsiktiga insatser, i alla skeden av läkandeprocessen som följer efter att man utsatts för våld. Organisationen erbjuder:

  • medicinsk vård till kvinnor som blivit utsatta för syraattacker eller attacker med eld samt rehabilitering som tar ca 6-8 månader
  • terapi och rådgivning där man noggrant går igenom vilka rättigheter kvinnan har. I de fall kvinnan vill anmäla övergreppet, hjälper man henne med allt det praktiska
  • rådgivning till familjerna genom vilka man försöker förändra kvinnosynen. Man följer alltid upp med besök
  • skyddat boende för de kvinnor som omöjligen kan återvända till sina familjer med livet i behåll
  • utbildning inom entreprenörskap
  • praktik på cafét som drivs av kvinnorna inom organisationen och där man tränas av en schweizisk kock. Efter 6 mån är man redo för att starta ett eget café och klara sig själv ekonomiskt
  • projekt som riktar sig till offrens barn där de får lära sig att våld aldrig är acceptabelt.

Kostnaden för att hjälpa en kvinna och hennes barn är ungefär 250 kr/mån.

Var med och stöd PCVCs arbete för att ge kvinnor i Indien möjlighet att stolt stå på egna ben och tillsammans med sina barn leva ett liv fritt från våld i hemmet genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”PCVC” och gärna din mailadress.