Mr. Mattias & Seng Nga English School, Kambodja

Mr. Mattias Seng Nga English School Kambodja
Bättre tandhälsa hos barn på landsbygden

Mr. Mattias & Seng Nga English School startades av 2 eldsjälar: svenskan Jenny och kambodjanen Chonn 2010 till minne av bådas bröder som tragiskt hade omkommit i olyckor några år tidigare.

I Chonns gamla by på landsbygden, startade man gratis engelska undervisning för barn och ungdomar. Genom att ge barnen på landsbygden möjlighet att lära sig engelska får de bättre förutsättningar till fortsatta studier. Det i sin tur ger ökad chans för arbete och minskad risk för att hamna i barnarbete eller trafficking. Barnen erbjuds kostnadsfri undervisning i engelska utöver sin ordinarie skolgång. Förutom traditionell undervisning erbjuds barnen olika aktiviteter så som lekar och sång för att träna på det engelska språket.  Man anordnar fester med dans och mat, picknick, cykelturer, lekar och sång , osv.

Några av de äldsta flickorna har idag hand om undervisningen för de yngre barnen. På så sätt har de möjlighet att tjäna pengar för att kunna betala för vidare utbildning. Flera av eleverna har läst vidare på high school och universitet. Och organisationens arbete ger resultat: för varje år vågar allt fler barn prata mer och bättre och barnen förstår också det engelska språket mer!

Snart upptäckte man, efter undersökning av svensk tandsköterska, att tandhälsan hos barnen är mycket dålig vilket leder till att barnen har ont och periodvis uteblir från sin skola. Kunskaper om tandhälsa är bristfällig. Nu vill man förbättra barnens tandhälsa genom daglig tandbostning och därför ska nu ca 150 barn utbildas i tandhälsa, teoretiskt och praktiskt.

Nu behövs ca 1500 kr för att köpa in tandborstar och tandkräm för ca 150 barn.

Var med och stöd projektets arbete med att ge barnen bättre tandhälsa och bättre studieresultat och därmed minska riskerna för barnarbete, trafficking och strukturell fattigdom genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”MES” och gärna din mailadress.