Kudumbam, Indien

Kudumbam Indien

Livsviktig jordbrukskunskap över generationsgränserna

Liksom i många andra länder har Indiens jordbruk de senaste decennierna genomgått en stor förändring. Jordbruken har gått från småskaliga, diversifierade, ekologiska jordbruk till industrijordbruken som har haft en negativ inverkan på flera plan.

Industrijordbruken har visserligen producerat mer mat men konsekvenserna har varit förödande.  Jorden har utarmats, grundvattenkvalitén har försämrats. Detta har lett till sämre skördar och sämre inkomster för småbönderna. Fattigdomen bland småbönder har drabbat flickor hårdast som redan sen tidigare har en lägre ställning än pojkar i många delar av Indien. Flickorna får inte gå i skolan då de förväntas hjälpa till med hushållet. Och i många familjer anser man att pojkarna ska ha större delen av den lilla maten som finns. Många flickor från denna grupp är därför undernärda.

Kudumbam startades då grundarna upptäckte att det fanns stor kunskap hos småbönder som bodde högt upp i isolerade bergiga områden på landsbygden. Dessa småbönder visste hur man kan bruka jorden ekologiskt under torka eller på torr, till synes obrukbar jord. Ett problem som bönderna längre ner i dalen led av. Dessa metoder tog man vara på och började lära ut till alla anslutna småbönder för att föra kunskapen vidare.

Idag är en stor del av verksamheten den ekologiska gården Kolunji Ecological Farm. Det är en 30 hektar stor gård som erbjuder gratis utbildning i ekologiskt jordbruk för lokala småbrukare. Utbildningen har lett till att kunskapen har spridits runt om i området och som en konsekvens har allt fler småbönder nu möjlighet att klara av att försörja sig på sitt jordbruk. Många har även hittat andra försörjningsmöjligheter som kompletterar jordbruket.

Vidivelli Children’s Home

En viktig del av Kudumbams verksamhet är barnhemmet Vidivelli Children’s Home. Här bor 16 barn som förlorat båda eller en av sina föräldrar. Barnen får sina skolavgifter betalda så att de kan få en komplett utbildning från grundskolan till universitetet.  På helgerna får barnen gå i jordbruksskola på gården för att lära sig de ekologiska och hållbara jordbruksteknikerna från grunden och odla mycket av den maten som de sedan själva äter.

Utbildning, framförallt av flickor, skapar förutsättningar för framtida försörjning, familjeplanering och utbildning av sina framtida barn. Genom att satsa på barnen idag förbättrar man miljön och framtiden för individer, byar och hela samhällen radikalt.

Insamlade medel går till Vidivelli Children’s Home.

Hur långt räcker pengarna i Kudumbams arbete?

  300 kr räcker för att täcka kostnaderna för en månad för en student i grundskolan

  400 kr räcker för att täcka kostnaderna för en månad för en student i gymnasieskolan

  600 kr räcker för att täcka kostnaderna för en månad för en student på universitetsnivå

Var med och stöd Kudumbams arbete för hållbart jordbruk och utbildning i Tamil Nadu genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”KB” och gärna din mailadress.