Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser är en ideell organisation som med ingenjörskonst, entreprenörskap och projektkompetens bidrar till en bättre värld. Med ca 1 000 medlemmar i Sverige bedriver och stödjer man projekt baserade på ingenjörskompetens. Oftast i samarbete med lokala organisationer. 

Speciellt viktigt för organisationens volontärprojekt är att bidra till barns livssituation genom att skapa en god skol- och hemmiljö och sprida kunskap. Exempelvis har man byggt ett innertak åt organisationen CCY Tanzania – en insats som har förbättrat inomhusmiljön och undervisningen markant!

Ingenjörer utan gränser samlar ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Bland organisationens medlemmar finns studerande, yrkesverksamma och seniorer. Man samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet. Målet är att hitta tekniska lösningar anpassade till och med respekt för lokal kompetens, kultur och värderingar. T.ex. förbättrar man energitillgång på landsbygden med hjälp av solenergisteknik, hittar lösningar för säkrare matlagning, förbättrar tillgången till rent vatten, samlar in laptops till skolor samt undervisar och sprider kunskap och glädje.

På hemmaplan i Sverige anordnas olika seminarier,  bl.a. under rubriken ”Den reflekterande ingenjören”. Här lyfter man fram olika aspekter av ingenjörsyrkets aktuella utmaning – att utveckla teknik för ett globalt hållbart och gott liv för oss alla.

Film om arbetet i Nepal

Läs gärna mer om Ingenjörer utan gränsers olika volontärprojekt här

Var med och stöd Ingenjörer utan gränsers arbete med att använda ingenjörskompetenser till att bygga en bättre värld, i Sverige, Östafrika och Nepal. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”IUG” och gärna din mailadress.