Ingenjörer utan gränser, Tanzania

Skolbyggnad Tanzania Addtruly

Rent vatten i skolan som räddar liv

Fattigdom, avsaknad av kunskap, tillsammans med dåligt utvecklad infrastruktur för tillgång till rent vatten leder till att det varje år dör 3,5 miljoner människor runt om i världen p.g.a. sjukdomar som orsakas av smutsigt dricksvatten. 2,2 miljoner av dessa är barn.

Därför satte FN år 2015, 17 globala utvecklingsmål där tillgång till rent vatten och sanitet är ett av dem. Organisationen Ingenjörer utan gränser (EWB) har bestämt sig för att använda sin kunskap inom ingenjörskonst för att bidra till att nå detta FN mål.

Som en del av ett större projekt, ”Zero Dropout” som drivs av den lokala samarbetspartnern Mavuno Project, är EWBs mål att förbättra tillgången till rent dricksvatten på RUICHO Secondary school i Karagwe regionen i Tanzania. Samtidigt vill man ta fram utbildningsmaterial som ökar medvetenheten bland lärare och barn kring vikten av rent vatten.

EWB ansvarar inom projektet ”Zero Dropout” för att installera solpanelsdrivna vattenreningssystem på befintliga vattentankar på skolan. Vattentankarna som finns på skolan idag samlar in vatten, utan att rena det. Den enda reningen som finns är att personal på skolan kokar vattnet innan eleverna dricker det. Detta är en tidskrävande och ohälsosam process. Vattnet kokas över öppen eld som ger upphov till skadlig rök som personalen andas in. Detta resulterar i att endast en liten del av allt vatten renas. Och både elever och lärare blir som en följd sjuka av att dricka det smutsiga vattnet.

För att säkra att reningssystemet används långsiktigt, utvecklar en grupp ingenjörsstudenter i Linköping, system i hållbara material som är lätta att tillgå på plats i regionen. Två studenter kommer under 2018 att åka till Tanzania som volontärer med målet att installera reningssystemet på plats. Samtidigt kommer utbildning av skolpersonalen genomföras i hur dessa system används och underhålls så att skolpersonalen enkelt kan laga eller ersätta delar som eventuellt går sönder. 

Det tas även fram utbildningsmaterial som volontärerna kommer använda för att utbilda lärare och elever på skolan. Materialet kommer även användas av lärarna i undervisningen. Utbildning handlar om sambandet mellan tillgång till rent vatten, hygien och hälsa. Allt för att långsiktigt garantera att elever, lärare och skolpersonal får tillgång till rent dricksvatten. På så sätt vill man bidra till bättre hälsa och färre insjuknade lärare och barn. Och i grunden till förbättrad kunskap lokalt om kopplingen mellan vatten, hygien och hälsa.

Ett liknande projekt drivs av EWB även i norra Ghana på en gymnasieskola.

Var med och stöd  Ingenjörer utan gränsers arbete på plats i Tanzania och Ghana för att ge skolelever och skolpersonal tillgång till rent dricksvatten och förhindra onödiga och farliga sjukdomar – sjukdomar som i värsta fall kan leda till döden. Stöd projektet genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”EWBTG” och gärna din mailadress.

BLOGG

Nu är installationen slutförd och systemet har officiellt öppnats!

2018-08-03
Vi har slutligen nått den sista fasen av detta vattenreningsprojekt. Hela systemet är nu installerat och alla komponenter fungerar som de ska. Det betyder att pumpen och alla filter är monterade i träboxen som har byggts för att hålla systemet på plats. Solpanelen och batteriet är installerat och all elektricitet är indragen och kopplad till systemet.


Efter att ha testkört systemet och sett till att allt fungerade som det skulle var det dags för nästa omgång vattenprover. I början av projektet genomfördes vattenprover med vatten taget direkt från vattentanken och dessa visade mycket dåliga resultat och hög koncentration av koliforma bakterier. De nya proverna visade, till vår lättnad, inga spår på bakterier och var därigenom perfekta. Nu är vattnet helt rent och säkert att dricka!


Nästa steg i projektet var att ha en öppningsceremoni och fira att projektet var klart. Detta firande hölls på skolan tillsammans med lärare och elever. Volontärerna klippte det röda bandet tillsammans med skolans rektor innan nycklarna och därigenom också ansvaret lämnades över till skolan och de ansvariga lärarna. Rent vatten delades ut till elever och lärare och att se den glädje detta medförde gjorde allt det hårda arbetet som ligger bakom projektet värt allt slit. Både förarbete från Sverige tillsammans med projektgruppen och det arbete volontärerna genomfört i sommar på plats i Tanzania.För att försäkra sig om att lärarna på skolan ska kunna använda systemet ordentligt har en bok med instruktioner om allt från hur man använder systemet, hur man åtgärdar fel och läckage samt underhåller filtren ordentligt, skrivits och lämnats på skolan. Genom att använda dessa instruktioner utbildas ett par lärare och studenter som har blivit utvalda som ansvariga för reningssystemet och de lär sig mycket snabbt. Det betyder att vi är mycket hoppfulla allt kommer att fungera som det ska när vi lämnar skolan och åker tillbaka till Sverige. Vi har också slutfört de workshops och den utbildning som varje klass på skolan har fått tagit del av. Här har vi fortsatt att diskutera vattenfrågor, hygien och hur viktigt det är att hantera rent vatten på ett bra sätt samt hur viktigt det är med god personlig hygien.

Nu är det bara ett par dagar kvar för oss här i Tanzania innan projektet är helt slutfört och det är dags att lämna detta land och flyga hem!Snart dags för installation av vattenreningssystemet!

2018-07-23
Under de två senaste veckorna har vi fått leverans av de beställningar vi gjorde tidigare i projektet. Det innebär att vi nu har solpanel och batteri som kommer försörja systemet med den el som krävs. Vi har alla rördelar som krävs för att leda vattnet från tanken, genom reningssystemet och slutligen ut i den kran som ska leverera rent vatten. Och slutligen har vi med en lokal snickares hjälp konstruerat den träbox som hela systemet ska sitta i. Denna del av projektet har inneburit fortsatt planering i hur systemet bäst sätts ihop (se bild nedan) samt intressanta möten med lokala entreprenörer som är ytterst skickliga på det de gör och levererar resultat utifrån de önskemål vi behöver för att få ett lyckat projekt. Vi har utöver detta även börjat med de workshops/utbildningar, kring vattenhållning, sjukdomsrisk kopplat till vatten samt hygien, som är en tillhörande del av projektet. Vi har haft en workshop tillsammans med lärarna på skolan där vi fokuserade på att skapa diskussion kring vattenanvändning och hur risker i olika sammanhang undviks på bästa sätt.

Med eleverna har vi klassvis en interaktiv föreläsning där vi ställer frågor och låter eleverna svara samt komma med sina motfrågor. Genom denna utbildningsdel vill vi öka medvetenheten kring vattenfrågor. Det ger oss också en bra inblick i vilka problem som finns här i Tanzania som vi i Sverige ofta tar för givet. Den kommande veckan är planen att installera reningssystemet, se till att allt fungerar som vi tänkt samt fortsätta med utbildning med ännu fler elever. Det kommer också genomföras workshop för systemanvändning och underhåll med de som ska vara ansvariga för reningssystem efter att vi lämnat över ansvaret till skolan.

Efter två veckor har projektet tagit form på riktigt - En sommar i Tanzania!

2018-07-03
Här kommer en uppdatering från Tanzania. Jag (Erik) och Lisa har nu spenderat två veckor i detta land och redan upplevt många olika saker. Vi har spenderat en del tid på Ruicho secondary School där vårt vattenreningssystem ska ge de knappt 500 eleverna rent vatten, vi har åkt den lokala “kollektivtrafiken” och upplevt ett Tanzaniskt bröllop. Vi bor på ett hostel för volontärer tillsammans med tre andra volontärer. Här bor vi granne med en Secondary school för flickor och har drygt en mil in till det mindre samhälle som finns i närheten. Vi får på riktigt uppleva Tanzanias landsbygd! Det första vi gjorde när vi kom ner var att känna in området, besöka skolan och träffa massa härliga människor som bor och jobbar i området. Den första veckan bestod mest av möten med olika personer, klara göra de frågetecken som kunde uppstå kring projektet samt planera hur reningssystemet skulle komma att se ut i praktiken. Efter dessa möten och beräkningar stod det klart att systemet kunde byggas inuti ett av klassrummen på skolan.

Därefter blev det beställning av material, rörledningar, kopplingar, ventiler och kranar. Detta material har vi nu börjat såga i rätt längder och koppla ihop, vårt system blir allt mer verklighet. Det känns som att allt går i rätt riktning där vi får den hjälp vi behöver. Nästa steg är att bygga den trä-box som hela reningssystemet ska sitta i. Utöver detta har vi tagit vattenprover från skolans två tankar (analyseras i skrivande stund). Detta tester kommer användas för att visa på den förbättring som de olika filterna i systemet kommer medföra. Samt att ge underlag för vad vattnet innehåller för former av bakterier. Det har varit en händelserika start på vårt äventyr och vi ser verkligen fram emot de kommande veckorna!


Avresan närmar sig - En sommar i Tanzania

2018-06-14
Hej på er!
Det här blir det första av förhoppningsvis ett gäng spännande blogginlägg i sommar om två volontärer som åker till Tanzania och bygger ett vattenreningssystem på en skolas regnvattentankar. Vilka är vi då? Jo vi heter Lisa och Erik och pluggar båda till civilingenjörer inom energi, miljö och management på Linköpings Universitet. Jag (Lisa) har precis avslutat fjärde året och Erik har läst två. Vi har under det senaste läsåret varit engagerade i Ingenjörer utan Gränsers Tanzaniautskott där vi tillsammans med 7 andra fantastiska studenter planerat hela detta projekt (från idé till verklighet nu i sommar). Detta engagemang har tagit en hel del tid utöver universitetsstudierna men det har verkligen varit helt fantastiskt roligt.
Skolan som jag och Erik ska åka till ligger i nordvästra Tanzania och heter Ruicho Secondary School. Secondary i Tanzania innebär att studenterna är mellan 14-17 år gamla och det är ca 470 stycken. I dagsläget samlas regnvatten in på skolbyggnadernas tak och leds ner till två vattentankar på vardera 15 kubik. Därifrån tas sedan dricksvattnet till skolans elever och lärare och som vi har förstått det är det inte många som bryr sig om att rena det över huvudtaget (i enstaka fall kokas vattnet).
Detta ska det bli ändring på! Vi tänkte nämligen bygga ett system som rensar bort både partiklar och bakterier från vattnet så att det blir drickbart direkt. Som ni kanske förstått det är hela gänget som har planerat detta bara studenter och därmed inga vattenreningsexperter (än), så för att ni inte ska bli oroliga redan nu har vi fört diskussioner med experter från universitetet, filterleverantörer, rörmokare samt ett ingenjörsföretag så att det ska bli så bra som möjligt. Och såklart också med många personer i Tanzania eftersom de vet mycket bättre än oss hur allt fungerar på plats.
Flyget lyfter nu på söndag (17/6) och vi planerar att arbetet kommer ta ungefär 8 veckor. I detta arbete ingår förutom att bygga själva vattenreningssystemet att sätta upp solpaneler för att säkra elförsörjningen samt utbilda lärare i hur systemet fungerar samt hur viktigt det är att dricka rent vatten. Tycker du att detta låter lika intressant som vi tycker att det är så får du gärna kika in här ungefär en gång i veckan för nya uppdateringar!
Kwa heri, (=Hejdå. Plugga Swahili är något vi jobbar på lite extra nu dagarna innan avresa så vi inte är helt lost när vi landar)
Lisa och Erik
(På bilden ser ni Erik & Lisa plus våra kompisar Herman & Emma som åker till Ghana under sommaren för att bygga ett liknande vattenreningssystem. Vi håller i två plakat som tackar de personer som skänkt pengar till projektet samt en pump och ett filter som vi blivit sponsrade med)