Ingenjörer utan gränser, Tanzania

Skolbyggnad Tanzania Addtruly

Rent vatten i skolan som räddar liv

Fattigdom, avsaknad av kunskap, tillsammans med dåligt utvecklad infrastruktur för tillgång till rent vatten leder till att det varje år dör 3,5 miljoner människor runt om i världen p.g.a. sjukdomar som orsakas av smutsigt dricksvatten. 2,2 miljoner av dessa är barn.

Därför satte FN år 2015, 17 globala utvecklingsmål där tillgång till rent vatten och sanitet är ett av dem. Organisationen Ingenjörer utan gränser (EWB) har bestämt sig för att använda sin kunskap inom ingenjörskonst för att bidra till att nå detta FN mål.

Som en del av ett större projekt, ”Zero Dropout” som drivs av den lokala samarbetspartnern Mavuno Project, är EWBs mål att förbättra tillgången till rent dricksvatten på RUICHO Secondary school i Karagwe regionen i Tanzania. Samtidigt vill man ta fram utbildningsmaterial som ökar medvetenheten bland lärare och barn kring vikten av rent vatten.

EWB ansvarar inom projektet ”Zero Dropout” för att installera solpanelsdrivna vattenreningssystem på befintliga vattentankar på skolan. Vattentankarna som finns på skolan idag samlar in vatten, utan att rena det. Den enda reningen som finns är att personal på skolan kokar vattnet innan eleverna dricker det. Detta är en tidskrävande och ohälsosam process. Vattnet kokas över öppen eld som ger upphov till skadlig rök som personalen andas in. Detta resulterar i att endast en liten del av allt vatten renas. Och både elever och lärare blir som en följd sjuka av att dricka det smutsiga vattnet.

För att säkra att reningssystemet används långsiktigt, utvecklar en grupp ingenjörsstudenter i Linköping, system i hållbara material som är lätta att tillgå på plats i regionen. Två studenter kommer under 2018 att åka till Tanzania som volontärer med målet att installera reningssystemet på plats. Samtidigt kommer utbildning av skolpersonalen genomföras i hur dessa system används och underhålls så att skolpersonalen enkelt kan laga eller ersätta delar som eventuellt går sönder. 

Det tas även fram utbildningsmaterial som volontärerna kommer använda för att utbilda lärare och elever på skolan. Materialet kommer även användas av lärarna i undervisningen. Utbildning handlar om sambandet mellan tillgång till rent vatten, hygien och hälsa. Allt för att långsiktigt garantera att elever, lärare och skolpersonal får tillgång till rent dricksvatten. På så sätt vill man bidra till bättre hälsa och färre insjuknade lärare och barn. Och i grunden till förbättrad kunskap lokalt om kopplingen mellan vatten, hygien och hälsa.

Ett liknande projekt drivs av EWB även i norra Ghana på en gymnasieskola.

Var med och stöd  Ingenjörer utan gränsers arbete på plats i Tanzania och Ghana för att ge skolelever och skolpersonal tillgång till rent dricksvatten och förhindra onödiga och farliga sjukdomar – sjukdomar som i värsta fall kan leda till döden. Stöd projektet genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”EWBTG” och gärna din mailadress.

BLOGG

Avresan närmar sig - En sommar i Tanzania

2018-06-14
Hej på er!
Det här blir det första av förhoppningsvis ett gäng spännande blogginlägg i sommar om två volontärer som åker till Tanzania och bygger ett vattenreningssystem på en skolas regnvattentankar. Vilka är vi då? Jo vi heter Lisa och Erik och pluggar båda till civilingenjörer inom energi, miljö och management på Linköpings Universitet. Jag (Lisa) har precis avslutat fjärde året och Erik har läst två. Vi har under det senaste läsåret varit engagerade i Ingenjörer utan Gränsers Tanzaniautskott där vi tillsammans med 7 andra fantastiska studenter planerat hela detta projekt (från idé till verklighet nu i sommar). Detta engagemang har tagit en hel del tid utöver universitetsstudierna men det har verkligen varit helt fantastiskt roligt.
Skolan som jag och Erik ska åka till ligger i nordvästra Tanzania och heter Ruicho Secondary School. Secondary i Tanzania innebär att studenterna är mellan 14-17 år gamla och det är ca 470 stycken. I dagsläget samlas regnvatten in på skolbyggnadernas tak och leds ner till två vattentankar på vardera 15 kubik. Därifrån tas sedan dricksvattnet till skolans elever och lärare och som vi har förstått det är det inte många som bryr sig om att rena det över huvudtaget (i enstaka fall kokas vattnet).
Detta ska det bli ändring på! Vi tänkte nämligen bygga ett system som rensar bort både partiklar och bakterier från vattnet så att det blir drickbart direkt. Som ni kanske förstått det är hela gänget som har planerat detta bara studenter och därmed inga vattenreningsexperter (än), så för att ni inte ska bli oroliga redan nu har vi fört diskussioner med experter från universitetet, filterleverantörer, rörmokare samt ett ingenjörsföretag så att det ska bli så bra som möjligt. Och såklart också med många personer i Tanzania eftersom de vet mycket bättre än oss hur allt fungerar på plats.
Flyget lyfter nu på söndag (17/6) och vi planerar att arbetet kommer ta ungefär 8 veckor. I detta arbete ingår förutom att bygga själva vattenreningssystemet att sätta upp solpaneler för att säkra elförsörjningen samt utbilda lärare i hur systemet fungerar samt hur viktigt det är att dricka rent vatten. Tycker du att detta låter lika intressant som vi tycker att det är så får du gärna kika in här ungefär en gång i veckan för nya uppdateringar!
Kwa heri, (=Hejdå. Plugga Swahili är något vi jobbar på lite extra nu dagarna innan avresa så vi inte är helt lost när vi landar)
Lisa och Erik
(På bilden ser ni Erik & Lisa plus våra kompisar Herman & Emma som åker till Ghana under sommaren för att bygga ett liknande vattenreningssystem. Vi håller i två plakat som tackar de personer som skänkt pengar till projektet samt en pump och ett filter som vi blivit sponsrade med)