Hungerprojektet

Hungerprojektet
Avskaffar hunger och fattigdom

Trots att hunger och fattigdom har halverats på 25 år så lever fortfarande 795 miljoner människor i kronisk hunger och undernäring – 98 % av dem i utvecklingsländer. Majoriteten av människor som lever i kronisk hunger gör det på grund av extrem fattigdom, inte på grund av svält- eller naturkatastrofer.

Hungerprojektet är en global, ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa banbrytande och hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Hungerprojektet driver program i Afrika, Latinamerika och Asien.

Vad som krävs för att avskaffa hunger skiljer sig från land till land men nyckelfrågan är alltid den samma: Vad saknas? Tre grundkomponenter avgör om man tillsammans ska kunna skapa hållbara förändringar effektivt: social mobilisering, jämställdhet och samarbete med lokala myndigheter. 

Organisationens modell är enkel: Den som äger problemet äger också den bästa vägen till förändring. När visionen, engagemanget och lösningarna är människornas egna blir förändringarna bestående. Hungerprojektet jobbar alltid i partnerskap med människor som lever i hunger och fattigdom. Målet är att de ska bli självförsörjande och att organisationen inte längre ska behövas.

Hur långt räcker pengarna i Hungerprojektets arbete? 

  100 kr– Hungerprojektet utbildar en kvinna i Afrika i att läsa, skriva och räkna.

  375 kr –  Hungerprojektet stöttar, utbildar och coachar en kvinnlig entreprenör i Afrika. Mikrofinansprogrammet kombinerar utbildning, mikrolån och sparande och är en del av Hungerprojektets utvecklingsstrategi i Afrika. Målet är att ge jordbrukarna en starkare ekonomisk ställning. Eftersom kvinnor står för den största delen av matproduktionen genom sina familjejordbruk riktar sig mikrofinansprogrammet särskilt till kvinnor. Kvinnorna startar verksamheter inom exempelvis jordbruk, uppfödning av djur och hantverk och kan därmed öka sina inkomster. Detta gör att de kan sätta mer och även mer näringsrik mat på bordet och låta sina barn gå i skolan.

  430 kr – Hungerprojektet utbildar 40 personer i mödrahälsa, barnhälsa och näringslära i Afrika. Dessa utbildningar fokuserar på vikten av de 1000 första levnadsdagarna, från dag 1 i graviditeten till barnets 2-årsdag. Denna tidsperiod är avgörande för barnets kognitiva och fysiska utveckling. Studier visar att rätt kost under de första 1000 dagarna kan uppnå långvariga framsteg inom global hälsa och utveckling.

*Dessa är uppskattade kostnader. De insamlade pengarna kommer att användas där de behövs mest och kan få största möjliga effekt.

Var med och stöd Hungerprojektets arbete med att avskaffa fattigdom och hunger genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”HP” och gärna din mailadress.