Hand in Hand

Hand in hand

Kvinnors entreprenörskap  – vägen ut ur fattigdomen

En tredjedel av världens befolkning lever i fattigdom idag, vilket av Världsbanken definieras som att en person lever på under 3,1 USD om dagen. Hand in Hands övertygelse är att entreprenörskap är vägen ut ur fattigdom.

Kvinnor har en central betydelse i utvecklingsarbetet. De har en viktig social och ekonomisk inverkan på både familjen och på samhället. Att utbilda och stärka kvinnor är nyckeln till att bekämpa fattigdom. Studier visar att kvinnor generellt investerar 90 procent av sin inkomst på familjens välbefinnande. Motsvarande siffra för män är 30-40 procent.

Hållbarhet är integrerat i alla delar i Hand in Hands arbete. Aktiviteter och projekt ska bidra till långsiktiga förbättringar i de lokala samhällena i verksamhetsländerna, bl.a. i Indien, Kenya och Zimbabwe. Hand in Hands arbete fokuserar därför på att förbättra den ekonomiska och sociala tryggheten för fattiga och utsatta människor genom en unik arbetsmodell.

Självhjälp / Självhjälpsgrupper: Det första steget i Hand in Hands arbetsmodell är att mobilisera kvinnor i självhjälpsgrupper om ungefär 20 medlemmar. De får utbildning i gruppdynamik och finansiell disciplin. Tillsammans påbörjar de gemensamt sparande och utvecklar en viktig social gemenskap där de arbetar mot gemensamma mål.

Utbildning / Entreprenörsträning: Medlemmarna i självhjälpsgrupperna får grundläggande entreprenörsutbildning innehållande bokföring, finansiering, marknadsföring och hur man driver en affärsverksamhet.

En ökad inkomst leder till bättre hälsa eftersom man har råd med sjukvård och medicin. Det leder till bättre kosthållning och hygien som direkt påverkar människors hälsa.

Mikrolån: Medlemmarna i självhjälpsgrupperna börjar direkt att spara små summor – både individuellt och gemensamt. Skulle någon behöva ta ett lån utöver gruppens egna besparingar och har fullföljt utbildningen, länkar vi dem till seriösa institut för mikrolån. Lånen får enbart användas för investeringar i deras affärsverksamhet.

Det här leder Hand in Hands arbete till

   270 000 barn har mobiliserats in i skola. Hand in Hand bekämpar fattigdom och en av effekterna blir att barnarbete utrotas. Barn som inte tvingas till arbete får både en riktig barndom och skolgång vilket får positiva konsekvenser även för framtida generationer.

   10 miljoner människor har fått förbättrade livsvillkor om vi räknar att för varje tränad entreprenör som får igång en affärsverksamhet och ökar sin inkomst, innebär det oftast att hela kvinnans familj får bättre levnadsvillkor. Därmed lyfter våra insatser hela familjer ur fattigdom med bättre framtidsutsikter för barnen.

Var med och stöd Hand in Hands arbete för att ge kvinnor i världen möjlighet att lyfta sig själva och sina familjer ur fattigdom genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”HIH” och gärna din mailadress.