Hamro Ghar, Nepal

Hamro Ghar Nepal

Utbildning, trygghet och kärlek

1 av 3 barn i Nepal tvingas in i barnarbete p.g.a fattigdom.  Många barn har inte möjlighet att gå i skolan. I huvudstaden Kathmandu driver Suresh och hans fru Unnati barnhemmet Hamro Ghar. De 12 barnen som bor här kommer alla från fattiga familjer eller familjer utan föräldrar.

På Hamro Ghar får barnen växa upp i en trygg och kärleksfull miljö och får även den efterlängtade möjligheten att gå i skolan. I den mån Suresh och hans fru kan hjälper de även barnens familjer ekonomiskt.

Lördag den 25 april 2015 drabbades Nepal av en kraftig jordbävning – den starkaste på 75 år. Den kom att ta mer än 6 000 liv. Barnen på Hamro Ghar klarade sig tack och lov fysiskt oskadda i jordbävningen.  Men rädslan barnen har kommit att bära på är obeskrivlig.

Jordbävningen som drabbade Nepal 2015 raserade stora delar av Kathmandu, inklusive en del av huset som barnen bor på. Barnen klarade sig fysiskt oskadda.

Jordbävningen som drabbade Nepal 2015 raserade stora delar av Kathmandu, inklusive en del av huset som barnen bor på. Barnen klarade sig fysiskt oskadda.

Trots att relativt lång tid har gått sedan jordbävningen går återuppbyggnadsarbetet fortfarande långsamt. Men livet för barnen på barnhemmet går vidare.

En insamling strax efter jordbävningen till Hamro Ghar 2015 gjorde att Suresh och hans fru Unnati kunde ge barnen både den fysiska och psykiska tryggheten de behövde. Ett nytt stabilare kök byggdes, huset förstärktes och man hjälpte även en del av barnens familjer som ute på landsbygden hade drabbats kraftigt. Barnen återvände så småningom till skolan och stora delar av livet har återgått till det normala.

Dock är den ekonomiska situationen för Hamro Ghar fortsatt svår. Man är i stort behov av stöd för att driva barnhemmet, betala skolavgifterna, personalkostnader, etc. Genom att stödja Hamro Ghar kan du bidra till att ge barnen på Hamro Ghar ett tryggt och kärleksfullt hem som ger dem de förutsättningar de behöver för att ge sig ut i vuxenlivet så småningom.

Var med och stöd Hamro Ghars arbete för att ge barnen i Kathmundu en trygg uppväxtmiljö genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”HG” och gärna din mailadress.