Grötprojektet, Tanzania

Grötprojektet Tanzania
Mättar magar i skolan

Att det är svårt att koncentrera sig när man är hungrig känner vi alla till. Men tänk att vara så hungrig så att man mår dåligt eller t.o.m svimmar samtidigt som man ska koncentrera sig på sina studier i skolan.

Det här var verkligheten för många barn på Masaiiskolan i Mwakikonge i Tanzania när svenskan Ida Storm gjorde sin praktik där. Efter avslutad praktik bestämde hos sig för att göra någonting åt situationen och startade med hjälp hemifrån Grötprojektet för att kunna mätta alla skolbarn under dagarna.

Då skolan ligger i ett torrt område och det är långt till närmaste vattenkälla behövde man bygga tre stora vattentankar på skolans område som man idag använder till dricksvatten och till matlagningen. Man byggde ett skolkök som varje dag förser 280 barn med mat. Maten på skolan är väldigt uppskattad och har gett bra resultat: barnen mår allmänt bättre, deras hälsa har förbättrats, de orkar hänga med i skolundervisningen mycket bättre och lärarna berättar om friskare elever som presterar bättre i skolan. Idag är Mwakikonge den ända skolan i regionen där barnen får mat under skoltid.

Grötprojektet har även lyckats finansiera två nya skolbyggnader, skolbänkar, skolmaterial, skolkök, och skoluniformer – allt för att ge barn de bästa förutsättningarna för att klara skolan och bygga en långsiktigt hållbar framtid.

Var med och stöd Grötprojektets arbete med att ge barnen i skolan den viktiga näringen de behöver för att klara av sin skolgång genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”GRP” och gärna din mailadress.