Göteborgs Räddningsmission

Göteborgs Räddningsmission

”Varje människa har rätt till ett värdigt liv”

Bara i Göteborg har runt 1 600 vuxna och barn ingen aning om var de ska sova i natt. Människor som fastnat i hemlöshet, fattigdom eller kanske missbruk av något slag. Alla har sin historia. Men alla upplever samma känsla av otrygghet och utanförskap.

Göteborgs Räddningsmission startade sin verksamhet redan 1952. I huset på Husargatan i Haga kunde man få ett värmande mål mat eller ett par bättre begagnade skor. I hamnen kunde man övernatta  i en av Fyrbåksexpressens sovtågsvagnar. Människor som lyssnade och brydde sig fanns alltid på plats.

Mycket har hänt sedan dess i samhället men många av problemen består, har fått ny karaktär och nya samhällsutmaningar har tillkommit. Göteborgs Räddningsmissions uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

Visionen är tydlig: ”Varje människa har rätt till ett värdigt liv” och därför jobbar man med hemlösa, utsatta EU-migranter, ensamkommande, utsatta kvinnor, barn med en förälder i fängelse, integrationsarbete, arbetsträning och mycket mer.

Göteborgs Räddningsmission arbetar dag och natt för ett varmare Göteborg. Under 2016 lyckades Göteborgs Räddningsmission med hjälp av 450 volontärer, företag och anställda

  • servera 23 826 frukostar till hemlösa
  • erbjuda 14 utsatta EU-migranter med familjer boende i husvagnar
  • möta 64 barn på Öppna förskolan för EU-migranter i åldrarna 0-17 år
  • utbilda 350 ungdomar om konsekvenserna av hedersrelaterat våld och kvinnlig könsstympning
  • genomföra 712 samtal med barn och ungdomar med en frihetsberövad familjemedlem och mycket mer

Var med och stöd Göteborgs Räddningsmissionens arbete för ett varmare Göteborg genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”GR” och gärna din mailadress.

Var med och stöd Göteborgs Räddningsmissionens arbete för ett varmare Göteborg genom att använda insamlingsbössan på denna sida.