Giving People, Sverige

Giving People Sverige

Mot barnfattigdom och social utsatthet

I Sverige lever ungefär 250.000 barn i ekonomisk- och social utsatthet.  Vi kallar det relativ fattigdom. Dit räknas de barnfamiljer som har en inkomst under den gräns som EU definierat som fattigdom, dvs under 60 procent av landets medelinkomst.

Många av dessa barn växer upp under väldigt svåra förhållanden. I hemmet är det brist på mat och hygienartiklar och många har inte möjlighet till kläder och skor i rätt storlek. Barnen hamnar lättare i ett socialt utanförskap i skolmiljön och kan sällan delta i fritidsaktiviteter, kalas och utflykter. Många gånger växer de upp i långvarig fattigdom p.g.a. arbetslöshet, långtidssjukskrivningar, etc.

Den största målgruppen som söker hjälp, är ensamstående föräldrar som deltidsarbetar eller har ett lågavlönat yrke. Dessa föräldrar gör oftast allt i sin makt för att få det att gå ihop. Men…avsaknad av en buffert och ett nätverk runt sig gör att man inte har möjlighet att uppfylla sina barns mest basala behov.

Hjälporganisationen Giving People startades 2013.  Målet är att motverka barnfattigdom samt sprida kunskap och förståelse för ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser. Genom att använda sig av sociala medier har organisationen kunnat engagera hundratusentals människor runt om i Sverige. Givare har bidragit med matkassar, begagnade kläder, välling, leksaker, mm. till familjer som p.g.a. sin ekonomiska situation inte har råd med ens det mest nödvändiga. På så sätt har tiotusentals barn fått äta sig mätta, fått rena, hela och varma kläder, fått möjlighet att delta i sommaraktiviteter, etc. De har helt enkelt få vara barn.

Var med och stöd Giving Peoples arbete mot barnfattigdom i Sverige genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”GP” och gärna din mailadress.