Fundación Qhanawara, Bolivia

Fundacion Qhanawara Bolivia

En ljusare framtid

Fundación Qhanawara är en liten, oberoende, ideell organisation som driver fritidshemmet Qhanawara. Fritidshemmet fungerar som en mötesplats och en fritidsgård för ett 50-tal skolbarn och deras familjer i bostadsområdet Los Lirios, ca 8 km från La Paz, Bolivia.

Hela 17% av Bolivias befolkning lever i extrem fattigdom. Ett effektivt sätt att ta sig ur extrem fattigdom är att satsa på utbildning. Men för att klara försörjningen behöver många gånger även barn bidra till hushållsekonomin. De tvingas därför avbryta sin skolgång för att istället arbeta. Fattigdom gör också att många familjer inte har råd att ge sina barn näringsrik mat. Det i sin tur påverkar barnets inlärningsförmåga och skolgången drabbas hårt. Så här ser situationen ut för många barn i förortsområden till La Paz i Bolivia.

På fritidshemmet Qhanawara arbetar man med barn  och ungdomar som kommer från de mest ekonomiskt utsatta familjerna. Hit kommer varje dag barn i åldrarna 2-16 år efter skolan för att få läxhjälp och få ett mål näringsrik mat. För många av barnen är detta det enda näringsrika mål mat de får denna dag. Men det är inte bara läxhjälp och mat barnen erbjuds.

Här erbjuds barnen även psykologstöd och vid behov läkarvård. Man anordnar även olika aktiviteter, så som besök i simhallen, utflykter, etc.  På så sätt ser man till att ge barnen en meningsfull och utvecklade fritid – något som många familjer inte har råd att ge sina barn. Barnen får viktig stimulans och motivation för att klara skolgången och på så sätt ta sig ur fattigdomen!

Var med och stöd Fundación Qhanawars arbete med att ge fler barn och deras familjer i Bolivia en ljusare framtid  genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”FQ” och gärna din mailadress. 

BLOGG

Ny personal, medicininköp och workshops för mammor.

2017-09-07

Vår nya psykolog, Lourdes, har börjat att arbeta med barnen på Qhanawara.

Inköp av mediciner och vitaminer, lagom till att behandla vinters förkylningar och luftvägsinfektioner.

Doktor Arthra har mycket att göra!

Vi har sedan förra terminen investerat i workshops för mammor i både konditori- och andra hantverkskonster. De har bett om det för att sedan kunna utveckla kunskaperna mer till att kunna hjälpa till med försörjningen hemma på detta sätt.


Verksamhet första terminen 2017

2017-07-08
Detta är första blogginlägget som jag gör för Qhanawara och tänkte börja med att presentera oss lite.
Fundación Qhanawara är en oberoende ideel organisation som har åtagit sig att arbeta med barn från 2 till 18 år i Bolivia. Fundación Qhanawaras för tillfället enda fortgående projekt är Centret Qhanawara, en mötesplats för skolbarn och deras familjer i bostadsområdet Los Lirios, ca 8 km från La Paz. 
Vi arbetar främst med barn som har begränsade resurser och behov inom områdena språk och kommunikation, logiskt tänkande, socialisering, etik och moral, hälsovård, psykologi och miljövård. Vårt främsta mål är att motverka skolavhopp genom dessa olika åtgärder. Arbetet utförs främst på eftermiddagarna, måndag till fredag och ibland på lördag morgon, och varje dag ger vi dem ett näringsrikt mellanmål. På centret arbetar vi i två åldersindelade grupper.
Vi har nu arbetat på denna plats i 10 år och firade jubileum i mars i år. Här följer lite foton från terminen som gått och arbetet som utförs varje dag:
 

Dessa första fyra foton är från det dagliga arbetet i den lilla gruppen "Sala agua", där barn från 2-7 år går.
De två foton som följer är från den stora gruppen "Sala fuego" där barn och ungdomar från 7-18 går. ´
Det sista fotot är från sjukmottagningen och läkaren Arthra som arbetar hos oss en dag i veckan.