Drömmen om det goda, Sverige

Drömmen om det goda

Stillhet på schemat

En god utbildning är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i ett samhälle. Men den svenska skolans arbetsmiljö är idag en miljö som är mer stressade än någonsin.

Pressen på eleverna gör det svårt att hitta lugn och ro. För mycket stress i skolan kan leda till ohälsa, svårigheter att klara kraven och utanförskap. Denna situation vill den ideella föreningen Drömmen om det goda förändra.

Föreningen erbjuder kurser och utbildningar i mindfulnessbaserade stillhetsmetoder för att skapa lugn och ro i skolan. Fler är 1 000 lärare har de senaste tre åren utbildats och över 10 000 barn och unga har fått möjlighet att använda metoderna.

Utvecklingen av metoderna har skett i samarbete experter och lärare och fungerar för såväl förskola, grundskola och gymnasium. Metodiken består av fyra övningsformer;

  • stillhet,
  • beröring,
  • reflektion
  • rörelse (kontemplativ rörelse; yoga och qigong).

En app har utvecklats som heter Mitt lugn där det finns enkla stillhets- och avslappningsövningar som anpassats till skolans vardag.

Forskning och erfarenhet visar att regelbunden övning minskar stress, ökar förmåga till lärande och förbättrar arbetsmiljön. Drömmens metoder skapar goda förutsättningar att följa skollagens krav på trygghet och studiero.

”Stillhetsträning stärker elevens inre resurser och främjar lärandet”

-Arthur Zajonc, fysikprofessor, Amherst College.

Visionen är trygga och harmoniska barn och ungdomar med god självkänsla. Drömmen om de goda vill öka välmående hos elever och lärare genom bättre arbetsmiljö och mindre stress. Med lugn och ro i klassrummet skapar man just trygghet och studiero.

Var med och stöd Drömmen om det goda för en mer hälsosam och lugnare skolmiljö genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”DG” och gärna din mailadress.