DataTjej, Sverige

Datatjej, Sverige

För en mer jämställd IT-bransch 

Sverige är idag ett av världens mest jämställda länder. Men det finns fortfarande arbete kvar att göra. Bl.a. finns brister på arbetsmarknaden där könsfördelningen inom vissa branscher avspeglar vad som traditionellt sett varit kvinnliga och manliga yrken.

Traditionellt sett har IT-branschen varit ett mansdominerat yrke. För att bryta traditionella mönster jobbar DataTjej med att stärka samt locka kvinnor och icke-binära till IT-branschen. Föreningens vision är att förändra synen på de normer och stereotyper som finns inom IT.  Det genom att skapa ett forum där kvinnor och icke-binära inom IT/Data kan mötas för att inspirera och stärka varandra. Genom att inspirera tror DataTjej att flera unga blir intresserade av en framtid inom IT-branschen.

DataTjej grundades 1998 av två kvinnliga studenter i Umeå som gemensamt ville stärka kvinnors välmående på IT-inriktade utbildningar. Resultatet blev en konferens där kvinnliga studenter möttes för att stärka kontaktnätet och känna tillhörighet till andra kvinnor inom IT/Data. Föreningen har sedan dess vuxit och har idag över 2000 medlemmar runt om i hela Sverige.

Sedan 1998 har en årlig konferens arrangerats för att bjuda in över hundra deltagare som får nätverka med varandra och näringslivet. Utöver konferensen ordnar DataTjej event runt om hela Sverige under året för att skapa en starkare gemenskap. Under 2016/2017 höll DataTjej så mycket som 26 andra event såsom inspirerande föreläsningar, biobesök, programmerings workshops och företagsevent.

Var med och stöd  DataTjej i deras viktiga arbeta för ett jämställt IT-Sverige genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”DT” och gärna din mailadress.