CIRHEP, Indien

Cirhep Indien

Ekologiskt jordbruk, Mulleskolor och kvinnogrupper

I Tamil Nadu, i södra Indien, har den storskaliga jordbruksindustrin under många år utarmat jorden.  Grundvattennivån har sjunkit stadigt sedan 1980-talet. Detta har lett till både miljöproblem och ekonomiska problem.  

Jorderosionen på grund av överbetning och avskogning har gjort att många människorna valt att fly fattigdomen i byarna där det saknas försörjningsmöjligheter. Väl i storstäderna har många människor mötts av ännu svårare förhållanden i form av arbetslöshet, bostadsbrist, etc.

Center for Improved Rural Health and Environmental Protection, CIRHEP, arbetar sedan 1998 för att återfå en hållbar relation mellan människa och natur. Organisationens mission är att hjälpa byarna att kollektivt utveckla metoder och system som ökar försörjningsmöjligheter, förbättrar miljön och skapar matsuveränitet. Genom att organisera befolkningen i 32 byar kring berget Kadavakurichi, jobbar man inom ett flertal programområden.

wheat-512Ekologiskt jordbruk: 100-tals bönder har utbildats i ekologiskt jordbruk och framförallt ekologiska komposter och giftfritt gödsel. Detta arbete har gjort att jorden nu allt tydligare visar tecken på att den har återhämtat sig. T.ex. har skördeperioden långsamt blivit allt längre.


school-512Mulle/naturskolor:
 CIRHEP driver naturskolor inspirerade av den svenska Mulleskolan. Målet är att på ett lekfullt och roligt sätt engagera barn i kampen om att ta hand om miljön. Det finns i dag naturskolor i samtliga byar där man är verksam. Sammanlagt deltar ca 1 600 barn mellan fem och femton år. På så sätt tillförsäkrar man att framtida generationer har nödvändig kunskap i hur man lever i harmoni med naturen.

woman-512Kvinnogrupper: För att stärka kvinnans roll i samhället har man startat kvinnogrupper. Tanken är att kvinnorna ska lära sig hur de kan få en egen inkomst för att bli oberoende av mannen som traditionellt sett är den i familjen som sköter ekonomin. Idag finns drygt 100 kvinnogrupper med mellan 12 och 20 medlemmar i varje grupp. Ett direkt resultat av detta arbete är att kvinnornas ökade ekonomiska självständighet givit de mer bestämmanderätt i hemmet vilket gjort att fler barn nu sätts i skolan i tidig ålder. Detta p.g.a. kvinnor i större utsträckning investerar pengar i sina barns framtid än männen.

Hur långt räcker pengarna i CIRHEPs arbete? 

  500 kr räcker för att ge en kvinna i en av kvinnogrupperna tillgång till allt hon behöver för att börja odla grödor som hon kan sälja på marknaden och därmed stärka familjens ekonomi

  600 kr sätter ett barn i en Mulle-/naturskola där barnet får lära sig allt om ekologiskt jordbruk 2 dagar i veckan

  3 000 kr räcker för att täcka ett helt år i skolan för ett barn som kommer från en fattig jordbrukarfamilj

Var med och stöd CIRHEPs arbete med att tillförsäkra att framtidens generationer ska kunna leva i harmoni med naturen genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”CIRHEP” och gärna din mailadress.


Möt Selvi

Det här är Selvi. Hon är 21 år gammal och kommer från en familj som driver ett litet tvätteri i byn Veelinayakenpatti i Nilakottai Taluk Dindigul Distriktet, Indien. 2014 grundade CIRHEP Udhayam Women Federation för att ge finansiellt stöd till unga kvinnor som önskar få en högskoleutbildning. Hittills har 50 unga kvinnor fått i snitt motsvarande 9 000 kr för att finansiera sin utbildning.

Selvis mamma fick möjlighet att finansiera Selvis utbildning inom datavetenskap och hennes 19- åriga systers utbildning inom sjukvård. Idag arbetar Selvi på ett datacenter i Madurai och tjärnar ca 1 260 kr i månaden. Hennes syster arbetar på ett privat sjukhus och tjänar ca 750 kr i månaden. Deras inkomst har förbättrat familjens ekonomi och socioekonomiska status avsevärt. Selvi och hennes syster har kunnat betala tillbaka familjens skulder och har kunnat höja familjens levnadsstandard betydligt.