CCY Tanzania Kvinnofond

Ccy Kvinnofond Tanzania

När en ung kvinna får utbildning – förändras samhället

I det Tanzaniska samhället saknar många kvinnor inflytande – både i hemmet och i samhället i stort. Då pojkar anses ha större möjlighet att försörja familjen i framtiden är det de som främst sätts i skolan medan flickorna får stanna hemma.

Ett stort problem som många unga kvinnor upplever är ofrivillig, tidig graviditet. Det kan innebära en enorm ekonomisk påfrestning på den unga kvinnans ekonomi. Eftersom det är tabubelagt för en ung flicka att återvända till skolan efter att hon fött barn avbryter många gravida kvinnor sin utbildning. För att ta sig ur denna situation behövs pengar för att kunna återvända till skolan. Och det är just pengar som unga kvinnor saknar. Nyligen togs skolavgiften bort på de statliga skolorna i Tanzania, vilket är ett stort steg i rätt riktigt. Men som student behöver man fortfarande uniform, böcker, material samt pengar för att betala boendekostnader om man ska bo på internat vilket är mycket vanligt.

CCY Tanzania har därför startat en fond för att ge unga kvinnor i Iringadistriktet, Tanzania, möjlighet att få en komplett skolutbildning. Forskning visar att när en ung flicka får utbildning börjar hon planera sitt liv, sin familj, sätter sina barn i skolan och lyfter hela familjen ur fattigdom. En utbildad kvinna får dessutom i snitt färre barn. Färre barn innebär större chans att bryta fattigdomens nedåtgående spiral. När man utbildar en ung kvinna – förändrar man samhället!

Hur långt räcker pengarna i Kvinnofondens arbete?

300 kr – 1 skoluniform

800 kr – Hyra internat 1 år

5 000 kr – Universitetsutbildning

100 kr – Skolböcker och avgift för slutprov i en kurs

Var med och stöd CCY Tanzanias Kvinnofond för att få fler unga tjejer i utbildning genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”CCYK” och gärna din mailadress. 


Möt Hidaya

Hidaya är en 15 år gammal föräldralös tjej som tidigare bodde tillsammans med sina syskon och kusiner hos sin mormor i grannbyn Ulole. Hidaya är

en superambitiös tjej somvill ha ett bra jobb i framtiden så att hon kan få en bra lön att försörja hela familjen på. Hennes syskon och kusiner bor kvar hos mormorn i ett

stort hus som är nästan helt tomt på saker.

CCY hjälper Hidaya med gymnasiekostnader, skoluniform, skolmaterial samt internatkostnader (hyra för boende i skolan) för att göra det möjligt för Hidaya att nå sina livsmål.