ASAP Malawi

ASAP Malawi
Stärkande av kvinnor, utbildning och bättre miljö

ASAP står för A Self-Help Assistance Program och är en lokal organisation belägen i Blantyre, Malawi, som bildades redan 2008. Organisationen arbetar bland annat med

  • ekonomisk integration av kvinnor och män utan tillgång till ett formellt bankkonto,
  • företagsutveckling på landsbygden och
  • främjande av hållbart jordbruk drivna av kvinnor.

Fokus ligger främst på marginaliserade kvinnor på landsbygden. Man arbetar hårt för att lyfta fram kvinnors rättigheter genom påverkansarbete på både lokal och nationell nivå. Men även för att få människor att vara lyhörda och känna sitt ansvar gentemot kvinnor och deras röster, krav, behov och rättigheter.

Under årens lopp har ASAP Malawi bl.a. utvecklat och installerat smarta vattenbrunnar. Detta har minskat kvinnornas arbetsbörda som tidigare innebar att det tog 2 timmar att hämta 20 liter vatten per dag.

Man har även, tillsammans med kvinnorna i upptagningsområden, utvecklat miljövänliga, hållbara och bränsleeffektiva spisar. Dessa spisar minskar inte bara kvinnornas arbetsbörda – som numera inte behöver lägga många timmar per dag för att skaffa bränsle – utan minskar även utsläppen rejält. Förutom att man lär ut allt fler kvinnor att tillverka dessa spisar har man även utbildat kvinnor i entreprenörskap. Detta för att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar försörjning för sig och sina familjer. Utvecklingen av spisarna har skapat en win-win-win situation:  kvinnornas hälsa förbättras eftersom de inte längre behöver andas in den giftiga röken från de traditionella eldstäderna, miljöfarligt utsläpp från spisarna minskat kraftigt och kvinnorna stärker sin socioekonomiska status då de får verktyg för att försörja sin själva och sina familjer!

Var med och stöd ASAP Malawis arbete med att ge främst kvinnor förutsättningar för en ekonomiskt stabil framtid, bättre miljö och bättre hälsa genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”ASAP” och gärna din mailadress.