Arriba las manos!, Colombia

Bibliotek som ökar läskunnighet

Läskunnighet är livsviktigt för varje samhälle och en förutsättning för individens deltagande i samhället. Fundacíon Arriba las Manos! är en liten ideell organisation som driver ett skolbibliotek i Ararca, en liten by på Isla Barú utanför Cartagena, Colombia. Arriba las Manos vision är att utrota fattigdom från byn Ararca. Det genom att förbättra utbildningen för utsatta barn, främja grundläggande värden bland dem och bidra till utvecklingen av samhället.

I Ararca är 1 av 5 vuxna analfabeter. Få familjer äger egna böcker och de allra flesta barn har inte tillgång till pedagogiskt material utanför klassrummet. Detta leder till dåliga läsvanor och låga nivåer av läsförståelse, en grundläggande färdighet för personlig utveckling och livslångt lärande. Dessutom ligger Ararca i ett avlägset område i Colombia, där majoriteten av befolkningen är ättlingar till slavar som fördes till landet för många hundra år sedan. Här har befolkningen historiskt haft mindre valmöjligheter och sämre förutsättningar att skapa ett bättre liv.

Det här var något som systrarna Teresa och Aurora såg när de 2010 kom till Ararca. De beslöt sig för att göra något åt situationen. Systrarna blev snabbt involverade i de lokala samhällsutmaningarna och har sedan dess tagit fram olika utbildningsprogram som stöttar den lokala skolan både akademiskt och logistiskt.I dag är organisationen Arriba las manos! främsta projekt skolbiblioteket (det första i Ararca) som gör det möjligt för 300 barn att träna sin läsning samt ha någonstans att tillbringa eftermiddagarna när skolan är slut för dagen. Biblioteket ligger i en före detta övergiven byggnad på skolan och har 200-300 besökare per vecka. En bibliotikarie som arbetar halvtid är bibliotekets enda anställda.

De sociala och pedagogiska framgångarna från detta projekt är redan ett faktum och Arriba las manos! hoppas nu på att kunna utöka bibliotekariens anställning så att de i framtiden kan ha öppet 8 timmar per dag, måndag till fredag. Resten av de involverade i biblioteket är frivilliga eldsjälar som brinner för att förbättra livet för barnen och ungdomarna i Ararca.

Var med och stöd Arriba las manos! arbete för att utbilda barn i läskunnighet i Ararca, Colombia, genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”ALM” och gärna din mailadress.