ActionAid

ActionAid
Rättvis värld – fri från fattigdom

ActionAid’s mål är är en rättvis värld fri från fattigdom. Därför har man sedan organisationen grundades 1972 arbetat ihärdigt för mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning runt om i världen.

Organisationen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation och finns idag i 48 länder. I varje land där ActionAid verkar är organisationen lokalt förankrad med personal som kommer från landet och området som organisationen arbetar i. Tillsammans arbetar man mot gemensamma mål utifrån lokala behov och förutsättningar.

ActionAid arbetar i områden där fattigdomen är som störst och med de grupper som är allra mest utsatta. Tillsammans med dessa grupper arbetar ActionAid för varaktiga förbättringar, alltid utifrån ett rättighetsperspektiv. I alla program, projekt och kampanjer har ActionAid alltid ett särskilt fokus på kvinnor och flickor. Det beror på att majoriteten av människor som lever i fattigdom, och som saknar grundläggande rättigheter, är kvinnor. Att fokusera på jämställdhet och rättigheter leder till en långsiktigt hållbar utveckling.Utgångspunkten för ActionAid’s arbete är alltid lokala behov. Dock arbetar man inom organisationen med olika former av påverkans- och kampanjarbete på både lokal, nationell och internationell nivå då lagar, regler och beteenden på nationell och internationell nivå påverkar förutsättningarna att kunna åstadkomma förändring.

Var med och stöd ActionAids arbete för en rättvis värld fri från fattigdom genom att använda insamlingsbössan på denna sida. Varenda krona går oavkortat till organisationens viktiga arbete. Du kan givetvis också sätta in ett valfritt belopp på  bankgiro 579-9242. Märk din betalning med ”AA” och gärna din mailadress.