Vår vision

Vår vision är enkel: vi vill göra det enkelt, transparent och givande för företag och konsumenter att bidra till långsiktigt hållbar samhällsförbättring. Det gör vi genom vår plattform som låter företag, konsumenter och effektdrivna organisationer komma samman för att tillsammans utveckla samhällen steg för steg.

Historien bakom

Idén till att starta Addtruly föddes i samband med att Anna Urombi, en av grundarna, arbetade för FN i New York. I hennes arbete ingick att stödja gräsrotsorganisationer runt om i världen. Hon såg vilket engagemang, kunskap och effektivitet som fanns i gräsrotsorganisationernas DNA men upptäckte samtidigt att de mindre organisationerna hade väldigt svårt att finansiera sina verksamheter.

Tillsammans med Malin Jungerstedt, medgrundare, beslöt man sig för att bygga en digital plattform som samlade gräsrotsorganisationer runt om i världen så att privatpersoner och företag kunder stödja dessa.

CTOn Stina Torefalk joinade teamet i ett tidigt skede och sedan dess har idén mognat och utvecklats till ett koncept som skapar samhällsnytta och affärsnytta på en och samma gång.

Vår digitala plattform gör det möjligt för företag och privatpersoner att ta socialt ansvar genom att stödja några av de mest effektdrivna gräsrotsorganisationer som finns.

Vi är Addtruly och vi hjälper dig att göra socialt ansvar lönsamt!

Teamet bakom

Addtruly består av ett team av grundare, medarbetare och partners.

Anna Urombi

CEO & Medgrundare

Anna har en master i Globala studier och har bland annat arbetat för Ramböll och FN i New York. Hon har drivit ett ideellt projekt i Kampala, Uganda, varit engagerad inom en rad olika organisationer och drivs av frågor som rör mänskliga rättigheter.

Stina Torefalk

CTO

Stina har studerat grafisk design och programmering på bland annat Linnéuniversitetet, där hon tagit sin examen. Hon drivs av frågor som rör alla människors lika värde.

Joakim Remler

Webbutvecklare

Joakim studerar till Webbutvecklare på YRGO Yrkeshögskola i Göteborg och arbetar under våren tillsammans med Stina Torefalk med bland annat utvecklingen av Addtrulys plattform. Joakim drivs av frågor som rör miljön och hållbarhet.

Sanna Karlsson

Organisationsexpert

Den nya året började vi på Addtruly med att välkomna Sanna till gänget. Sanna studerar Globala Studier på Göteborgs Universitet och kommer bidra med sin kompetens till vårt jobb kring organisationer. Sanna brinner för frågor som rör mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och allas lika värde.

Sïmon Saneback

Rådgivare och investerare

Sïmon är en e-handelsguru som startade sitt första online företag som 16-åring. Han har bl.a. jobbat för Klarna, Hemtext, Hyper Island och många fler. Idag driver han det framgångsrika nätverket Wellstreet & Partners som samlar och investerar i tidiga start-ups inom e-handel.

Annika Sköldberg

Styrelseordförande

Annika har en gedigen erfarenhet av att arbeta med ekonomi och processförbättringar i stora företag så som Ericsson. För några år sedan valde hon att istället börja arbeta med förändringsarbete i mindre tillväxtföretag. Annika kommer närmast från MM Sports där hon agerade CFO och vice VD.

Malin Jungerstedt

Medgrundare

Malin är utbildad inom internationellt sälj och marknadsföring och har bland annat arbetat med försäljning av komplexa IT-lösningar. Hon har varit verksam som coach inom Fryshuset i Göteborg, är yogaledare på Friskis & Svettis, och drivs av frågor som rör unga människors psykiska hälsa.

Nyheter om Addtruly 

Anna Urombi Addtruly

Utmärkelse till Addtrulys grundare

| CSR, Nyheter, Nyheter om Addtruly, Utvalda artiklar | No Comments

Addtrulys grundare och VD, Anna Urombi, har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen ”Sveriges viktigaste kvinnliga grundare 2018”. Priset delas ut av DI Digital som årligen anordnar eventet Female Founders. Syftet är att lyfta fram några av Sveriges främsta kvinnliga grundare av digitala bolag

Sveriges viktigaste kvinnliga grundare 2018

| Nyheter, Nyheter om Addtruly, Utvalda artiklar | No Comments

Addtrulys grundare Anna Urombi är nominerad till Sveriges viktigaste kvinnliga grundare 2018. Nya techbolag lägger grunden för mycket av utvecklingen och grundarna har blivit näringslivets nya fixstjärnor.

Att göra gott på rätt sätt

| ActionAid, CSR, Engagemang, Hungerprojektet, Kudumbam, Northmans, Nyheter om Addtruly, Socialt ansvar, Utvalda artiklar | No Comments

Som företag finns det flera sätt man kan göra gott på – ofta är det själva synliggörandet av ens engagemang man brister på. Northmans Design har gjort alla rätt.

Unify for Good Insamlingsstiftelse

Alla donationer som samlas in via Addtruly, både från företag och från privatpersoner, går oavkortat till de olika organisationerna via vår insamlingsstiftelse Unify for Good Insamlingsstiftelse. Detta för att garantera dig som givare transparens och säkerhet.

En insamlingsstiftelses verksamhet regleras i lagboken. Unify for Good Insamlingsstiftelse står under tillsyn av Länsstyrelsen som kontrollerar bland annat att stiftelsens medel används för det ändamål som de är avsedda och att stiftelsens tillgångar är placerade på ett godtagbart sätt. Länsstyrelsen har rätt att ingripa, om det kan antagas att stiftelsens förvaltning eller revision inte utövas i enlighet med stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i denna lag eller att en styrelseledamot eller förvaltaren missköter sitt uppdrag. Tillsynen sker i första hand med stiftelsens årsredovisning som grund.

”En insamlingsstiftelse har till ändamål att samla in pengar för bestämda ändamål. Stiftelsen bildas genom att stiftaren förordnar att pengar som inflyter efter ett upprop av stiftaren för ett bestämt ändamål ska utgöra en stiftelse. En insamlingsstiftelse får endast samla in pengar. Den får inte ta emot kläder eller varor av annat slag. En insamlingsstiftelse ska under en sammanhängande period om tre år använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för stiftelsens ändamål.” 

www.lansstyrelsen.se