Vår vision

Vår vision är enkel: vi vill göra det enkelt, transparent och givande för företag och konsumenter att bidra till långsiktigt hållbar samhällsförbättring. Det gör vi genom vår plattform som låter företag, konsumenter och effektdrivna organisationer komma samman för att tillsammans utveckla samhällen steg för steg.

Historien bakom

Idén till att starta AddTruly föddes efter en resa utomlands. Fattigdom och utbredd social utsatthet gjorde att vi kände att vi ville göra något – men visste vad eller hur. Efter lite efterforskning insåg vi att det var lättare sagt än gjort.

Att som privatperson hitta lokalt förankrade gräsrotsorganisationer som på ett effektivt sätt jobbade med samhällsutveckling och social utsatthet blev för tidskrävande. Vi fann enkelt de stora väletablerade hjälporganisationerna men inga lokala gräsrotsorganisationer att stödja. Där och då föddes idén till AddTuly.

Vi insåg att det inte bara var vi som privatpersoner som som hade en utmaning i att hitta bra organisationer att stödja – det hade även företag. Vi började därför studera och intervjua stora och små organisationer om deras behov av finansiering, företag om socialt ansvar och privatpersoner om deras behov av att göra gott. Och idag kan vi stolt säga att vi är experter på gräsrotsorganisationer och socialt ansvarstagande.

Vår digitala plattform gör det möjligt för företag och privatpersoner att ta socialt ansvar genom att stödja några av de mest effektdrivna gräsrotsorganisationer som finns. Vi är AddTruly och vi hjälper dig att ta socialt ansvar på riktigt!

Teamet bakom

AddTruly består av ett team av grundare, medarbetare och partners.

Anna Urombi

CEO & Medgrundare

Anna har en master i Globala studier och har bland annat arbetat för Ramböll och FN i New York. Hon har drivit ett ideellt projekt i Kampala, Uganda, varit engagerad inom en rad olika organisationer och drivs av frågor som rör mänskliga rättigheter.

Stina Torefalk

CTO

Stina har studerat grafisk design och programmering på bland annat Linnéuniversitetet, där hon tagit sin examen. Hon drivs av frågor som rör alla människors lika värde.

Joakim Remler

Webbutvecklare

Joakim studerar till Webbutvecklare på YRGO Yrkeshögskola i Göteborg och arbetar under våren tillsammans med Stina Torefalk bl.a. på utvecklingen av Addtruly plattformen. Joakim drivs av frågor som rör miljön och hållbarhet.

Sanna Karlsson

Organisationsexpert

Den nya året började vi på Addtruly med att välkomna Sanna till gänget. Sanna studerar Globala Studier på Göteborgs Universitet och kommer bidra med sin kompetens till vårt jobb kring organisationer. Sanna brinner för frågor som rör mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och allas lika värde.

Sïmon Saneback

Rådgivare och investerare

Sïmon är en e-handelsguru som startade sitt första online företag som 16-åring. Han har bl.a. jobbat för Klarna, Hemtext, Hyper Island och många fler. Idag driver han det framgångsrika nätverket Wellstreet & Partners som samlar och investerar i tidiga start-ups inom e-handel.

Annika Sköldberg

Styrelseordförande

Annika har en gedigen erfarenhet av att arbeta med ekonomi och processförbättringar i stora företag så som Ericsson. För några år sedan valde hon att istället börja arbeta med förändringsarbete i mindre tillväxtföretag. Annika kommer närmast från MM Sports där hon agerade CFO och vice VD.

Malin Jungerstedt

Medgrundare

Malin är utbildad inom internationellt sälj och marknadsföring och har bland annat arbetat med försäljning av komplexa IT-lösningar. Hon har varit verksam som coach inom Fryshuset i Göteborg, är yogaledare på Friskis & Svettis, och drivs av frågor som rör unga människors psykiska hälsa.

Nyheter om AddTruly 

Att göra gott på rätt sätt

| ActionAid, CCY Tanzania, CSR, Engagemang, Hungerprojektet, Kudumbam, Northmans, Nyheter om Addtruly, Socialt ansvar, Utvalda artiklar | No Comments

Som företag finns det flera sätt man kan göra gott på – ofta är det själva synliggörandet av ens engagemang man brister på. Northmans Design har gjort alla rätt.

​Kunglig inbjudan inför Prins Daniels Entreprenörsdag

| Nyheter om Addtruly | No Comments

Torsdagen den 30 mars är det åter dags för Prins Daniels årliga Entreprenörsdag.  AddTruly har som ett av fyra bolag nominerats av Connect väst och blivit inbjudna till Stockholm och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA,för att delta.

10 bolag som vill göra världen bättre

| CSR, Engagemang, Hållbarhet, Nyheter om Addtruly, Socialt ansvar, Utvalda artiklar, Värderingar | No Comments

Visst går det att förena affärsnytta med att tackla de riktigt stora frågorna. DI Digital skriver om AddTruly och 9 andra företag som vill göra världen bättre.

Unify for Good Insamlingsstiftelse

Alla donationer som samlas in via AddTruly, både från företag och från privatpersoner, går oavkortat till de olika organisationerna via vår insamlingsstiftelse Unify for Good Insamlingsstiftelse. Detta för att garantera dig som givare transparens och säkerhet.

En insamlingsstiftelses verksamhet regleras i lagboken. Unify for Good Insamlingsstiftelse står under tillsyn av Länsstyrelsen som kontrollerar bland annat att stiftelsens medel används för det ändamål som de är avsedda och att stiftelsens tillgångar är placerade på ett godtagbart sätt. Länsstyrelsen har rätt att ingripa, om det kan antagas att stiftelsens förvaltning eller revision inte utövas i enlighet med stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i denna lag eller att en styrelseledamot eller förvaltaren missköter sitt uppdrag. Tillsynen sker i första hand med stiftelsens årsredovisning som grund.

”En insamlingsstiftelse har till ändamål att samla in pengar för bestämda ändamål. Stiftelsen bildas genom att stiftaren förordnar att pengar som inflyter efter ett upprop av stiftaren för ett bestämt ändamål ska utgöra en stiftelse. En insamlingsstiftelse får endast samla in pengar. Den får inte ta emot kläder eller varor av annat slag. En insamlingsstiftelse ska under en sammanhängande period om tre år använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för stiftelsens ändamål.” 

www.lansstyrelsen.se