För oss är det viktigt att du känner dig trygg hos oss

Den 25 maj 2018 är dagen som många företag, föreningar och organisationer kommer att minnas med fruktan och en känsla av lättnad – dagen då den nya dataskyddsförordning, GDPR, började gälla. Här i Sverige har personuppgifter varit skyddade av personuppgiftslagen (PUL) och GDPR handlar om att skydda personuppgifter ytterligare och ge privatpersoner möjlighet att bestämma hur uppgifterna får användas.

På Addtruly har vi sedan tidigare vidtagit alla åtgärder för att skydda våra kunders, användares och givares personuppgifter enligt gällande lagar. För oss är det oerhört viktigt att du känner dig trygg hos oss och att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. I maj 2018 uppdaterade vi vår integritetspolicy.

Ta del av vår integritetspolicy nedan och hör av dig om du har några frågor eller funderingar.

Så kontaktar du oss

E-post:    info@addtruly.com
Tel:           +46 (0)736 53 27 75

Addtruly AB
Stena Center 1B
412 92 Göteborg

Dokument

Ladda ner våra Allmänna Villkor och Integritetspolicy.

 ADDTRULYS OCH UNIFY FOR GOOD INSAMLINGSSTIFTELSENS INTEGRITETSPOLICY

 

Addtruly AB (”Addtruly”/”vi”) samt Unify for Good Insamlingsstiftelse (”Unify for Good”), värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.  Det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Addtruly AB, org.nr 556979-8613, med adress Stena Center 1B, 412 92 Göteborg och mail info@addtruly.com, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss exempelvis när du gett en gåva och då lämnat ditt namn och din e-mailadress. Personuppgifterna behandlas i syfte att administrera din gåva och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som gåvogivare. Vi kan i detta syfte komma att dela ovan nämnda personuppgifter med våra samarbetspartners, såsom betalningsförmedlare för donation, IT-leverantörer, webbutiker, bokningssidor eller Anslutna Företags webbplatser. Om du lämnar ditt samtycke så kan dina personuppgifter även komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per e-mail till dig (se mer om detta nedan).

Personuppgifter som vi samlar in 
I denna policy kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in och hur dessa används. Policyn gäller för sådana personuppgifter som vi samlar in via våra digitala plattformar när du:

i. skänker pengar via Addtrulys digitala insamlingsbössa på www.addtruly.com eller på ”Anslutna Företags” webbplatser och betalar via Swish eller med kort via betallösningen Stripe.

ii. skänker pengar via Unify for Goods bankgiro

iii. köper ett gåvobevis i vår gåvoshop och betalar med kort via betallösningen Stripe

iv. registrerar dig för en prenumeration på våra nyhetsbrev eller våra guider

v. anmäler dig till något av våra event och konferenser

vi. deltar i någon av våra tävlingar

vii. när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär.

De uppgifter vi lagrar är följande:

  • För- och efternamn
  • E-post
  • Telefonnummer
  • IP-adress
  • Kön

Hur vi använder insamlad information
Via Addtruly, samlar Unify for Good in gåvor från privatpersoner till olika ideella organisationer runt om i världen. Addtruly behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

I. för att informera om Addtrulys och de olika ideella organisationernas arbete och verksamhet
II. för att tacka för inkomna gåvor och att berätta om hur insamlade medel används
III. för att fullgöra beställningar av gåvobevis
IV. för att uppfylla lagkrav gällande lagring av avtal
V. för att informera om nya aktuella insamlingar
VI. för att öka insamlingsbeloppet genom att be om nya eller extra gåvor
VII. för att genomföra marknadsundersökningar för att få en bättre förståelse för givarnas behov och önskemål och på så sätt utveckla och anpassa funktioner på Addtrulys webbplats samt digitala plattform
VIII. för att möjliggöra god givarservice – som att hantera dina förfrågningar och önskemål på ett effektivt sätt, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt
IX. för systemadministration och för att kunna upprätthålla god registervård
X. för att ta fram statistiska data om våra givares givarbeteende och givarmönster. OBS: detta görs på en aggregerad nivå utan att identifiera enskilda personer.
XI. för att vid analys och bearbetning av givare utföra segmentering och profilering av givargrupper, för att kunna utveckla och anpassa vår kommunikation så att den specifikt passar dig eller en liknande givargrupp
XII. för att genomföra analys av ditt användarbeteende i våra digitala kanaler – exempelvis webbsida, nyhetsbrev, sociala medier – leverera, utveckla och förbättra vår kommunikation samt din användarupplevelse på plattformar som erbjuds av oss
XIII. för att skicka viktig information, exempelvis förändringar i våra villkor och policyer

Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar och dina personuppgifter kan komma att lagras i något land utanför EU/EES av våra samarbetspartners. Detta för att vi ska kunna utföra våra tjänster, så som analys, distribution av nyhetsbrev och guider, eller andra tjänster som upprätthåller och tillämpar våra användarvillkor och leveransvillkor.

Vi och samtliga våra samarbetspartners iakttar alltid hög säkerhet och sekretess. Inom Addtruly har vi brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner och rutiner för att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Vad gäller våra samarbetspartners, förbinder vi oss att ha giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer. Vi samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES, eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES – genom att ha anslutit sig till Privacy Shield, en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA, alternativt genom separat avtal.

Lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar personuppgifter till Addtruly, registreras och lagras uppgifterna om dig och din eventuella gåva. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Dina personuppgifter sparas så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de samlats in för. Om dina personuppgifter lagras i vårt givarregister kan dessa sparas upp till 36 månader efter att du senast kommunicerat med oss – exempelvis skänkt en gåva. Viss information kan behållas längre på grund av andra lagkrav, exempelvis bokföringslagen.

Dina rättigheter
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vilken information vi sparar om dig. I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss per post eller via e-mail. Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig.

Du kan alltid meddela oss om du inte vill att vi kontaktar dig via e-mail eller genom att klicka på ”Avregistrera dig” längst ned i de nyhetsbrev som du mottar från oss.

COOKIES

På Addtrulys webbplats www.addtruly.com (”Webbplatsen”) används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som är möjliga att använda för att följa vad du som besökare gör på Webbplatsen.
Det finns två typer av cookies:
1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid;
2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du        stänger din webbläsare.

Addtruly använder cookies för att förbättra Webbplatsen för dig som besökare t.ex. genom att anpassa Webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. Vi använder även cookies för att kunna anpassa våra tjänster så att du får för dig relevant information visad.

Genom att godkänna villkoren och använda Addtrulys Webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Addtrulys Webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor [t.ex. dina personliga inställningar].

_____________
Denna integritetspolicy gäller från 2018-05-25.