Gåvoshop Addtruly

Gåvoshop, Present, presenttips, gåva till välgörenhet & ideella organisationer

Välkommen till Addtrulys gåvoshop. Här nedan kan du köpa en gåva som ger mångdubbel glädje och nytta! Köp ett gåvobevis att ge bort i present till vänner, kollegor, anställda eller till dig själv.

Att köpa presenter till vänner, käraste, kollegor, etc. är för många förknippat med ett stort frågetecken.

“Vad köper man till en person som redan har allt?!” Vi på Addtruly säger så här: köp en känsla av tillfredsställelse till den som har allt – det kan man aldrig få nog av – och ge samtidigt något till en person som har lite. Med andra ord, stöd en organisation som du vet gör skillnad, och ge bort ett gåvobevis som du vet kommer ge en feel good känsla till mottagaren. Läs mer här om vår tjänst.

“Men vilken organisation är bäst att skänka pengar till?“, tänker du då. Lugn, i vår gåvoshop listar vi handplockade, kvalitetssäkrade, ideella välgörenhetsorganisationer runt om i världen som vi följer noggrant. Du kan vara säker på att din gåva gör stor positiv skillnad för individer på gräsrotsnivå.

Köp ett gåvobevis via Addtrulys gåvoshop att ge bort i present. Ge något stort till den som har allt!

Välj vilken organisation du vill stödja och hur mycket du vill ge.

Om du önskar, skriv en kort personlig hälsning till gåvobeviset.

Du får gåvobeviset skickat till angiven e-postadress.

Jag är intresserad av:
Alla
Barn & Ungdom
Djur
Entreprenörskap
Familjestöd
Funktionsvariationer
Hälsa
Hav
Ingenjörskap
Integration
IT
Jämställdhet
Jordbruk
Kultur
Kvinnor
Mångfald
Mat
Miljö
Natur
Sanitet
Sport & idrott
Trafficking
Utbildning
Vatten
Projekt Kallampa, Ecuador

Projekt Kallampa i Otavalo, Ecuador, består av 2 delar: den enda skolan i norra Ecuador som arbetar med barn med funktionsvariationer och kulturgruppen Kallampa som arbetar för att bevara ursprungskulturen. Genom musik, teater & bild aktiverar kulturgruppen skolbarnen och skapar oförglömliga möten.

VÄLJ
Ingenjörer utan gränser, Tanzania

Genom att stödja Ingenjörer utan gränsers (EWB) lokala projekt i nordvästra Tanzania och Ghana, bidrar du till att säkra att skolelever och lärare får tillgång till rent vatten. EWB installerar hållbara vattenreningsfilter och utbildar personal och eleve

VÄLJ
Drömmen om det goda, Sverige

Ditt stöd bidrar till att fler elever och pedagoger får ta del av Drömmen om det godas utbildningar för lugn och ro i skolan. Enkla stillhetsmetoder, baserade på mindfulness, minskar stress, ökar förmåga till lärande och förbättrar arbetsmiljön. Metoder för ett inre lugn som kan användas livet ut.

VÄLJ
Sinal Verde, Brasilien

Stöttning i skolarbete är en av de viktigaste förutsättningarna för att ett barn ska klara sin skolgång. Tyvärr saknar många barn i slumområden i Rio de Janeiro detta hemifrån. Organisationen Sinal Verde ger ekonomiskt utsatta barn från slummen det viktiga stödet och ser till att fler klarar skolan!

VÄLJ
Sightsavers

Sightsavers kämpar för att utrota den plågsamma ögonsjukdomen Trakom genom att dela ut antibiotika och informera om sjukdomens spridning. Stöd Sightsavers fantastiska arbete - för 11 kronor kan en person få sin syn tillbaka och slippa den smärta som sjukdomen innebär.

VÄLJ
Sightsavers, Bangladesh

I Bangladesh väntar över 13.000 barn på vård för gråstarr. Utan behandling riskerar de att förlora synen helt. Till följd av fattigdom och bristande kunskap är sjukvården otillräckligt. Stöd Sightsavers arbete för att erbjuda människor i Bangladesh tillgång till medicinsk hjälp och ge barn synen tillbaka.

VÄLJ
Göteborgs Räddningsmission

Drygt 1600 personer, varav 600 barn, lever i akut hemlöshet i Göteborg idag. Göteborgs Räddningsmissions arbetar med värme och hjärta för att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till hemlöshet, våld, psykisk ohälsa, socialt utanförskap och mycket mer.

VÄLJ
Hand in Hand

Hand In Hands vision är en värld utan fattigdom. Genom utbildning, entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån hjälper man framförallt kvinnor att starta små företag. Tack vare den ökade inkomsten kan de då, med egen kraft, förbättra livsvillkoren för sig själva och sina familjer.

VÄLJ
PCVC, Indien

45% av kvinnor i Indien utsetts för våld i hemmet. Syraattacker och attacker med eld är inte ovanliga. Organisationen PCVC ger kvinnor som utsatts för dessa attacker hopp. Stöd PCVC och bidra till att ge kvinnor vård, rehabilitering, terapi, utbildning och möjlighet att stolt stå på sina egna ben.

VÄLJ
WONSA, Sverige

Varje år anmäls ca 6 300 våldtäkter i Sverige. Mörkertalet är stort och vårdplatserna få. WONSAs vision är en värld fri från sexuellt våld. Genom vård, forskning och utbildning förändrar och påverkar de individer, vården och politiker. Stöd WONSA - bidra till en värld fri från sexuellt våld!

VÄLJ
The Fortress

Ett av FN:s utvecklingsmål är att minska mödradödligheten. Idag dör ca 800 kvinnor varje dag i samband med graviditet eller förlossning. The Fortress ger utsatta, gravida tjejer i Uganda en säker graviditet och förlossning och en trygghet att återvända till efter att barnet fötts.

VÄLJ
Ren & Attraktiv Kust, Sverige

Varje år flyter flera hundra ton skräp i land på västkustens stränder. Skräpet färdas från stora delar av världen med strömmarna. Att få bort skräpet är både svårt och dyrt. Stöd Ren & Attraktiv Kusts arbete för att få bort skräpet.

VÄLJ
Arriba las manos!, Colombia

Läskunnighet är livsviktigt för varje samhälle och en förutsättning för individens deltagande i samhället. I byn Ararca, Colombia, är 1 av 5 vuxna analfabeter. Arriba las manos! arbetar för att ändra på detta och har därför öppnat byns allra första bibliotek för att göra fler barn läskunniga!

VÄLJ
Mr. Mattias & Seng Nga English School, Kambodja

Mr. Mattias & Seng Nga English School erbjuder barn på landsbygden i Kambodja gratis engelska undervisning. Då många av barnen har väldigt dålig tandhälsa, vill man nu satsa på att förbättra tandhälsan genom att lära barnen att borsta tänderna på daglig basis.

VÄLJ
CCY Tanzania Kvinnofond

När en ung kvinna får utbildning börjar hon planera sitt liv, sin familj, sätter sina barn i skolan och lyfter hela familjen ur fattigdom! CCY Tanzanias Kvinnofond skapar möjligheter för unga kvinnor på landsbygden i Tanzania att få en universitetsutbildning genom att ge dem ekonomiskt stöd för studier.

VÄLJ
BanaPads, Uganda

Många tjejer i skolåldern i Uganda och andra delar av Afrika missar 3-6 skoldagar per månad p.g.a. mens då de saknar tillgång till billigt, säkert och sanitärt mensskydd. BanaPads tillverkar miljövänliga, billiga mensskydd av bananfibrer som gör att tjejer slipper missa skolan p.g.a. mens.

VÄLJ
Hamro Ghar, Nepal

1 av 3 barn i ett av världen fattigaste länder, Nepal, tvingas in i barnarbete och går tidigt miste om chansen att ta sig ur fattigdom genom utbildning. Suresh och hans familj driver barnhemmet Hamro Ghar där 12 barn får växa upp i en trygg miljö, får hjälp med att betala skolavgifterna och får läxhjälp.

VÄLJ
El Mundo Ideal de los Niños, Argentina

En familjs ekonomiska utsatthet slår alltid hårt mot barnen. Barnen får svårt att klara skolan och hamnar lätt i en nedåtgående spiral. Eldsjälen Herminia Lopez fångar genom sin organisation upp barn som riskerar att hamna "fel" och ger barnen en ärlig chansen att gå en ljusare framtid till mötes!

VÄLJ
Blue Dragon, Vietnam

68 000. Så många barn har Blue Dragon hjälpt sedan 2003 i Vietnam - barn som p.g.a. fattigdom hamnat på gatan, blivit offer för trafficking, slaveri. Genom att lyssna till varje enskild historia och anpassa insatserna därefter skapar Blue Dragon nya framtidsutsikter för barnen och deras familjer.

VÄLJ
Fundación Qhanawara, Bolivia

I Bolivia lever 17 % av befolkningen i extrem fattigdom. Ett sätt att ta sig ur fattigdom är att satsa på utbildning. Dessvärre hoppar många barn av skolan i tidig ålder i de mest ekonomiskt utsatta delarna av La Paz, Bolivia. Organisationen Fundación Qhanawara arbetar för att bryta detta mönster!

VÄLJ
OGCDC, Vietnam

I Vietnam är hörselnedsättning ett stigmatiserande tillstånd. Avsaknad av hjälpmedel och kunskap gör att hörselskadade inte kan delta i samhället fullt ut. OGCDC lär personer med hörselnedsättning olika hantverk. De anställs sedan i en butik och får på så sätt både utbildning och försörjning!

VÄLJ
ASAP Malawi

I Malawi lagar en stor andel av kvinnorna på landsbygden mat genom att bränna ved och skörderester i öppen eldstad vilket utsätter dem för giftig kolrök. Genom att stödja ASAP i deras arbete med införande av bränsleeffektiva spisar är du med och förbättrar dessa kvinnors hälsa och hushållsekonomi.

VÄLJ
Ingenjörer utan gränser

Stötta Ingenjörer utan gränsers arbete med att förbättra livet för människor i utsatta områden så som Nepal och Östra Afrika. Pengarna går till att förbättra energitillgång, hitta lösningar för säkrare matlagning och förbättra tillgången till rent vatten.

VÄLJ
Kudumbam, Indien

Kan kunskap och traditioner som är över 4000 år gamla hjälpa dagens barn och ungdomar ut ur fattigdomen? Ja och det är organisationen Kudumbam ett bevis på. Barnen som bor på barnhemmet utbildas inom traditionellt ekologiskt jordbruk vilket ger resultat i form av bättre miljö och minskad fattigdom!

VÄLJ
CIRHEP, Indien

Ohållbart jordbruk kan få förödande miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. Tamil Nadu, Indien, är ett bevis på detta. CIRHEP arbetar med att utbilda människor i 32 byar i hållbart jordbruk och skapar på så sätt arbets- och utbildningsmöjligheter och återskapar harmonin mellan människan och naturen.

VÄLJ
Hungerprojektet

Visste du att hungern är världens största problem? Men det finns faktiskt en lösning: samarbete och handling. Hungerprojektet har under 25 år utvecklat strategier för att avskaffa hunger och fattigdom genom att arbeta på gräsrotsnivå, med kvinnor i fokus, i Afrika, Latinamerika och Asien.

VÄLJ
EOTAS School for deaf, Tanzania

I Tanzania saknar personer med hörselnedsättningar tillgång till bra utbildning då utbildningssystemet inte tar hänsyn till personer med denna funktionsvariation. EOTAS driver en specialanpassad skola i Dodoma för personer med hörselnedsättningar för att ge alla tillgång till bra utbildning!

VÄLJ
Teskedsorden, Sverige

Behovet av att arbeta med mångfald och tolerans i svenska skolor är stort. Organisationen Teskedsorden arbetar för ökad mångfald och tolerans genom att lyfta dessa frågor i skolor. Genom att påverka unga är man med och skapar ett framtida Sverige som är fritt från intolerans och rasism!

VÄLJ
The Happy Home Project, ActionAid

I Bangladesh huvudstad Dhaka finns mellan 250 000 och 2 miljoner gatubarn som saknar tillgång till utbildning och är särskilt utsatta för våld, sexuella övergrepp och trafficking. ActionAid Bangladesh driver projektet The Happy Home Project för att ge flickor från gatan utbildning och ett tryggt hem.

VÄLJ
Project Child, Indonesien

Tillgång till rent dricksvatten är en mänsklig rättighet. Trots det saknar 663 miljoner människor i världen tillgång till rent vatten. Project Child arbetar för att ge barn i Indonesien tillgång till rent dricksvatten och utbilda barn och deras föräldrar i miljöfrågor.

VÄLJ
The Perfect World Foundation

Tjuvjakt bidrar till utrotning av viktiga djurarter och påverka den biologiska mångfalden negativt. The Perfect World Foundation är den nya generationens djur- och naturvårdsorganisation som arbetar dynamiskt på en global basis för att skydda och bevara djur och natur samt bidra till lokal samhällsutveckling.

VÄLJ
ActionAid

Tänk dig en rättvis värld där alla har rätt till ett liv fritt från fattigdom... Just detta är ActionAids mål som arbetar på gräsrotsnivå runt om i världen för mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning. Organisationen fokuserar särskilt på jämställdhetsfrågor för en hållbar utveckling.

VÄLJ
Project Playground

Project Playground är en ideell organisation grundad 2010 som verkar för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet genom organiserad aktivitet, sport och social verksamhet med fokus på individen. Verksamheten bedrivs i Sydafrikas kåkstäder sedan 2010 och i Sverige för ensamkommande ungdomar sedan 2016.

VÄLJ
Giving People, Sverige

Visste du att ca en kvarts miljon barn i Sverige lever i barnfattigdom? Giving People arbetar för att motverka barnfattigdom i Sverige genom att ge akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter till barnfamiljer. Stöd Giving Peoples viktiga arbeta för att minska barnfattigdomen i Sverige!

VÄLJ
Kenswed Academy, Kenya

Kenswed Academy är en gymnasieskola i Nairobi, Kenya, som drivs av den ideella föreningen Global Relations. Skolan är ämnad för ungdomar i Nairobis slumområden som på grund av ekonomiska eller sociala orsaker inte kan gå på gymnasiet.

VÄLJ
CCY Tanzania

Alla barn i världen har rätt till en bra utbildning! CCY Tanzania arbetar för att ge den rättigheten till barnen i byarna Matanana och Bumilayinga. Här har man byggt en grundskola, utbildat lärare och driver nu en skola som är fri från aga för att ge barnen i området en ärlig chans till bra utbildning!

VÄLJ

Organisation

Gåvobeviset kommer att skickas till angiven e-post efter genomfört köp

Ditt köp kunde inte genomföras! .

Antal Gåvobevis:
St
Totalsumma:
Kr
×

You don't have a PDF plugin.