Wellstreet

Wellstreet – the road to success

Wellstreet grundades i februari 2016. Namnet är en översättning av Brunnsgatan, en gata i centrala Stockholm där de två grundarna Sïmon Saneback och Mikael Wintzell, hade sitt första kontor.

Wellstreet är ett entreprenörslett kompetensbolag som investerar early stage sådd- och riskkapital tillsammans med operativt och strategiskt engagemang i onlinebaserade, konsumentcentriska och datadrivna bolag. Målsättningen är att på kort tid skapa lönsamma globalt skalbara företag med tydlig product/market fit och validerad affärsmodell.

Julen 2016 valde Wellstreet att ge en julgåva till Project Playground på 10 000 kr. Med hjälp av Wellstreet familjen var målet att få in ännu mer pengar via den digitala insamlingsbössan som placerats på Wellstreet familjens sidor.