Returnado

Tjänsten för att underlätta returprocessen vid e-handelsköp

Returnado har tagit fram en plattform som ska underlätta och kvalitetssäkra returprocessen av en vara köpt på nätet. Plattform kan lösa missnöjen vid köp genom att erbjuda andra utvägar än enbart hävning av köp. Målet är att vända returer till intäkter samtidigt som kunderna förblir nöjda.

Som del av Wellstreet familjen samlade Returnado in pengar till organisationen Project Playground  – en julkampanj som Wellstreet drev under julen 2016.