New Minds

New Minds
För Företag Addtruly

Rekryteringsföretaget med socialt engagemang i dna:t

Det var en gång tre entreprenörer som alla hade en stark önskan om att göra skillnad. Fredrik, Nils och Fredrik startade New Minds. Idén var att bygga ett nytt och annorlunda rekryteringsföretag där personliga egenskaper, intressen och företagskulturer skulle lyfta rekryteringsprocessen till en högre nivå. Resultatet blev det personliga rekryteringsföretaget New Minds. Med förkärlek för it och teknik fungerar idag New Minds som en brygga mellan utbildning och arbetsliv för unga ingenjörer.

Önskan om att göra skillnad är central än idag. Både internt och externt arbetar New Minds aktivt med att påverka, förbättra och möjliggöra. Ett socialt engagemang sitter i dna:t. Julen 2017 har man tillsammans med medarbetarna valt att stödja Ingenjörer utan gränser. Organisationen arbetar i Sverige och utomlands med att driva volontärprojekt, utbilda, inspirera unga och nyanlända, och mycket mer. Allt inom ramen för ingenjörsskap.