Är ni hållbart rustade för dagens supertalanger och medvetna konsumenter? 

Allt tyder på att hållbarhet kommer att ha större påverkan på företagens sätt att göra affärer de kommande tio åren än vad internet har haft de 10 senaste. 

Supertalanger och medvetna konsumenter sätter krav på företags sociala ansvarstagande. Ett effektivt sätt att möta de här kraven är att bygga samarbeten med ideella organisationer. Och att kommunicera det. Men hur hittar man rätt organisation att stödja? Hur vet man att organisationen är seriös? Hur berättar man en trovärdig story som involverar och engagerar? Genom att välja rätt, bygga en röd tråd och följa upp. Och vi på AddTruly är experter på det. Låt oss berätta mer!

Vad kan AddTruy göra för er?
  • Hitta rätt organisation som passar just ert varumärke 
  • Bygga en röd tråd i ert CSR, employer branding och marknadsföring 
  • Skapa content som involverar och engagerar
  • Få överblick över ert samarbete med organisationer
  • Attrahera supertalanger och medvetna kunder
  • Spara tid

Vi gör socialt ansvar lönsamt

Med AddTruly planerar företag sitt ansvarstagande smart och skapar därmed möjlighet att öka sin lönsamhet – genom att man har försett sig med ett oslagbart marknadsföringskomplement. Det handlar helt enkelt om att göra gott på rätt sätt samtidigt som man stärker sitt varumärke.

Visste du att…

70% av talanger och konsumenter väljer företag som tydligt tar socialt ansvar
63% anser att företag bör underlätta och inspirera andra att bidra till en positiv samhällsförändring
66% rekommenderar ”bra” företag till sina vänner och delar positiva upplevelser
75% anser att företagen inte kommunicerar sitt sociala ansvarstagande tillräckligt tydligt

Läs mer

Socialt ansvar är ett ”must have”

70% av konsumenterna känner större förtroende och väljer i större utsträckning att handla av varumärken som tydligt visar att de tar ställning för en god sak och engagerar sig i viktiga frågor.

63% anser att ett varumärke bör göra det enkelt för konsumenter att bidra till en positiv samhällsförändring.

66% rekommenderar ”bra” företag till sina vänner och delar positiva upplevelser.

66% är beredda att betala mer för produkter från ett företag som tar socialt ansvar.

75% anser att företagen inte kommunicerar sitt sociala ansvarstagande tillräckligt tydligt.

Vid rekrytering, eller för att behålla bra personal, kan det var bra att veta att ”Företagskultur” är det näst viktigaste för supertalangerna i sina karriärbeslut.

Att göra rätt är svårt…

Tids- och resurskrävande att bygga och förvalta ett samarbete med organisationer

Utmaning att kommunicera sitt engagemang på ett trovärdigt sätt

Svårt att stärka sitt varumärke

Men att göra rätt kan vara lätt

För att möta supertalangernas och konsumenternas krav på socialt ansvar stödjer många företag idag olika organisationer.

Att hitta bra, transparenta och trovärdiga organisationer att stödja – organisationer som kan hjälpa till att stärka ens varumärke – är både resurs- och tidskrävande. Därför väljer många att stödja någon av de större organisationerna och därmed förlora möjligheten till ett unikt koncept som inger förtroende, engagerar emotionellt och ökar varumärkeskännedomen.

Det ligger också en stor utmaning i projektet; för att säkerställa att det känns aktuellt krävs det att man håller det uppdaterat – eftersom det är här den största vinningen finns.

En genomtänkt och trovärdig strategi ger er ökad lönsamhet 

Matchning

Vi matchar ert företag med ett handplockat gräsrotsprojekt som är relevant för företagets värderingar, varumärkesstrategi och employer branding.

RELEVANS

Kvalitet för alla

Vi handplockar utvalda ideella projekt på gräsrotsnivå som passar olika typer av företag och marknader. Vi erbjuder samarbeten med gräsrotsorganisationer som jobbar med barns rättigheter, kvinnors rättigheter, utbildning, ekologiskt jordbruk och bönder, miljö och mycket mer. Det alla gräsrotsorganisationer har gemensamt är att deras arbete tar avstamp i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. För att skapa trovärdighet och tydlighet är det viktigt att man väljer ”rätt” projekt – det måste kännas relevant, endast då skapar man engagemang hos både konsument och personal. Relevansen är också vital för att  kunna dra nytta av möjligheten till att stärka varumärket på bästa möjliga vis.

Samtliga gräsrotsorganisationer kvalitetssäkras genom givarorganisationen Charity Ratings kvalitetsäkringsmetoder för att säkerställa att pengarna används på ett ändamålsenligt sätt. Alla pengar går oavkortat till organisationerna genom Unify for Good insamlingsstiftelse.

Marknadsföringsredskap

Ni får access till vår plattform där ni får redskap som hjälper er att kommunicera ert samarbete med organisationer. Redskap i form av statistik, storytelling, bildbank, grafiskt material samt direktkontakt till er organisation. Detta utgör  unikt marknadsföringsmaterial som bygger varumärkeskännedom och trovärdighet. 

KOMMUNIKATION

Varför man bör kommunicera

Dagens och kommande generationer vet vad de vill, vad de står för samt vilka krav de kan ställa – vare sig vi möter dem som kunder, kollegor eller konsumenter. Gamla mönster och idéer är inget för dem. Vi pratar om en generation som byter jobb lika lätt som de byter mobiltelefon, avstår mat som inte har supereffekter samt väljer varumärken baserat på vilka värderingar det har. Plötsligt krävs det mer av arbetsgivaren, producenten och klädesmärket för att kunna, inte minst, attrahera personal och konsument men även säkerställa att man inte riskerar förlora dem man redan har.

Historiskt sätt har svenska företag valt att göra gott i det tysta – av flera olika anledningar. Jante kan vara en. Idag vet vi att det är viktigt att förmedla företagets sociala ansvarstagande annars riskerar man att lämna över makten till konsumenten för att bedöma vilken sida ni står på – den goda eller den mindre goda. Man behöver egentligen bara konstatera att de mest populära och kända ranking/ratinglistorna över hållbarhet och företag helt är baserade på konsumenttycke för att förstå vilken makt konsumenten har. Attraktiv personal lockas sällan av företag som inte förmedlar rätt värderingar – efter Ansvar/Roll är det Företagskultur som är viktigast för Supertalangen.

Att förmedla sitt sociala ansvar kan vara en av de bästa investeringarna ett företag kan göra. För sin egen skull, för sin personal,  för kunden samt medmänniskor med helt  andra förutsättningar. Företagssverige behöver goda förebilder som kan inspirera andra att också göra gott.

Insamlingsverktyg

Vi engagerar era kunder genom att initiera insamlingskampanjer där företagets värderingar lyfts fram på er sida, bland annat genom vår digitala insamlingsbössa som ger er ökad synlighet och trafik

ENGAGEMANG

Engagemang

Genom engagemang sprider vi viktiga budskap – vi sprider dem på ett sätt som inspirerar andra. Detta är en fundamentalt viktig företeelse. Med engagemang tänder vi eldar och önskan om att sprida vidare. När ett företag visar engagemang i viktiga frågor vinner man mycket. Genom att omsorgsfullt välja ett projekt där man visar ett starkt socialt ansvar skickar man ut ett tydligt budskap. Kan man dessutom förena sina konsumenter och personal i detta ansvar genom att engagera dem i samma projekt skapas oändliga möjligheter både för företaget, personalen, konsumenten och såklart också den organisation man valt att fokusera på.

Det finns olika metoder  för att engagera. Att på ett trovärdigt sätt lyfta fram värderingar som visar att ni som företag tar ett ansvar kring frågor som är viktiga för er genom att informera men också möjliggöra för konsumenterna att delta via tex den digitala insamlingsbössan, visar inte enbart redan vunna kunder vilka värdegrunder ni har, utan stärker även ert varumärke gentemot nya möjliga kunder och talanger. En  kund som känner sig inkluderad i något gott, något bra – kommer med stor sannolikhet att sprida detta vidare. Och dessutom vara lojal mot företaget.

Uppföljningsrapporter

Insamling, delmål, uppnådda mål och uppföljning ger nyhetsvärde inom kampanjen. Relevant post sale communication ökar retention rates.

TRANSPARENS

Transparens

Att veta vad ens sociala engagemang bidrar till konkret är en självklarhet för oss på AddTruly och borde vara även för dig! Det är när vi vet vilken samhällsförbättring vårt engagemang bidrar till som vi kan göra ännu mer och ännu bättre.

Vi följer därför upp alla våra gräsrotsorganisationer på regelbunden basis för att på nära håll ta del av hur de olika projekten utvecklas. Vi förser dig och dina kunder med lättförståelig och inspirerande information om vad just era pengar har bidragit till för att du tillsammans med dina kunder ska kunna skapa en relation kring ett gemensamt ämne.

Gräsrotsorganisationer

I vår projektportfölj finns lokalt etablerade gräsrotsprojekt och större globala organisationer. Alla projekt arbetar främst för att stärka och utveckla människor och samhällen. Vi berättar grundligt om varje projekt när ni ska välja ut ett som passar er.

1

GRÄSROTSPROJEKT

Vi letar upp, handplockar och kvalitetssäkrar ideella organisationer inom olika kategorier.
2

MATCHNING

Projektförslagen är speciellt framtagna att matcha era värderingar, er målgrupps intressen och er varumärkeskommunikation.
3

TRANSPARENS

Alla donationer går oavkortat genom en transparent insamlingsstiftelse till ert valda projekt.
4

UPPFÖLJNING

Vi har all kontakt med organisationen som arbetar med projekten och förser er med fakta och information om hur det går för projektet och människorna ni stöttat.

Läs mer

Resultat

Organisationer som ingår i vår organisationsportfölj är gräsrotsorganisationer i Sverige eller utomlands som alltid är lokalt förankrade i området där de är verksamma. Vi är övertygade om att de människor som lever och arbetar med organisationerna på plats har den bästa insynen i lokalsamhällets problemområden och utmaningar och saknar varken effektiva lösningarna eller metoder för att lösa dessa.

Tvärtom. De har oftast de bästa av båda. Det upp till 2 av 3 organisationer däremot saknar är tillräckligt med finansiella medel.

Genom att som företag stödja just gräsrotsorganisationen kan du tillsammans med dina kunder bidra till de mest effektiva och långsiktiga lösningarna på några av våra största samhällsutmaningar runt om i världen!

AddTrulys plattform

 

På AddTrulys plattform möts företag och dess kunder samt personal med organisationen.

Här får man ta del av uppföljningsrapporter, statistik om företagets donationer och insamlingskampanjer samt nyhetsuppdateringar från organisationen.

Det är även via plattformen som företaget får tillgång till sitt marknadsföringskit innehållande bland annat inspirerande texter, artiklar samt div. appar – allt för att göra det så lätt och smidigt för företaget som möjligt.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar Anna dig inom kort!