Socialt ansvar = lönsamhet

Arbetstagare och medvetna konsumenter sätter allt hårdare krav på företags sociala ansvarstagande. Som företag gäller det att ta de här frågorna på största allvar. 

Och idag gör allt fler företag just det – tar socialt ansvar på allvar. Ett effektivt sätt att möta dagens krav på socialt ansvar är att bygga samarbeten med ideella organisationer. Och inte minst, att synliggöra sina samarbeten – på rätt sätt.

Vi på Addtruly är experter på att bygga trovärdiga, effektiva och lönsamma samarbeten mellan företag och ideella organisationer. Vi har expertisen och verktygen för att bygga samarbeten som stärker ert varumärke och bidrar till långsiktig samhällsförbättring.  Låt oss berätta mer!

Vad kan Addtruly göra för er?
  • Hitta rätt organisation som passar just ert varumärke 
  • Bygga en röd tråd i er employer branding, CSR och marknadsföring 
  • Tillhandahålla content som involverar och engagerar
  • Få överblick över ert samarbete med organisationer
  • Stärka ert varumärke och spara tid

Visste du att…

70% av talanger och konsumenter väljer företag som tydligt tar socialt ansvar
63% anser att företag bör underlätta och inspirera andra att bidra till en positiv samhällsförändring
66% rekommenderar ”bra” företag till sina vänner och delar positiva upplevelser
75% anser att företagen inte kommunicerar sitt sociala ansvarstagande tillräckligt tydligt

Vi gör socialt ansvar lönsamt

Med Addtrulys verktyg planerar företag sitt ansvarstagande smart och får tillgång till content som bygger trivärdighet. Det handlar helt enkelt om att göra gott på rätt sätt samtidigt som man genom kommunikation stärker sitt varumärke.

Vi hjälper er att bygga en genomtänkt och trovärdig strategi. Och vi hjälper er att kommunicera ert engagemang via vår unika plattform. Så här gör vi det:

Matchning

Vi gör en grundlig analys över ert företag och matchar er med handplockade, kvalitetssäkrade, ideella organisationer som är relevanta för just ert varumärke. Genom matchning bygger vi relevans.

RELEVANS

Grunden för trovärdighet

Många företag stödjer idag organisationer lite slumpartat. Det kan vara baserat på att någon inom företaget brinner för en specifik fråga eller för att en organisation tagit kontakt och bett om stöd. Oftast har den organisationen lite eller ingen koppling till företagets verksamhet.

Relevans är A och O när man bygger ett samarbete mellan ett företag och en ideell organisation. Relevansen ger trovärdighet. Trovärdighet ger engagemang. Därför ser vi alltid till att matcha företag med relevanta organisationer som passar just företagets varumärke. Alla organisationer som ingår i vår portfölj har vi handplockat och kvalitetssäkrat via givarnas branschorganisation Charity Rating.

Vi erbjuder samarbeten med gräsrotsorganisationer som jobbar med barns rättigheter, kvinnors rättigheter, utbildning, ekologiskt jordbruk och bönder, miljö och mycket mer. Det alla gräsrotsorganisationer har gemensamt är att deras arbete tar avstamp i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. 

Alla pengar går oavkortat till organisationerna genom Unify for Good insamlingsstiftelse.

Content

Ni får access till Addtruly plattformen där ni får tillgång till content för intern och extern kommunikation. Detta utgör unikt marknadsföringsmaterial som bygger er varumärkeskännedom och trovärdighet. 

KOMMUNIKATION

Varför man bör kommunicera

Majoriteten av svenska företag tar socialt ansvar – men gör det många gånger i det tysta. Och det är synd. Genom att göra gott och kommunicera det man gör, bygger man varumärkeskännedom. Och varumärkeskännedom ger både mer stolta medarbetare och fler kunder. 

Som tur är, inser allt fler företag idag vikten av att förmedla sitt sociala ansvarstagande. Det handlar inte längre om att sälja in produkter, tjänster eller höga löner. Det handlar istället om att sälja in en tilltalande känsla, en story som engagerar och berör. Att kommunicera sitt sociala ansvarsagande kan vara en av de bästa investeringarna ett företag kan göra. För sin egen skull, för sina medarbetare, för kunden samt medmänniskor med helt andra förutsättningar. 

Uppföljningar

Med jämna mellanrum får ni veta vad er investering i er organisation i form av pengar eller tid faktiskt har bidragit till. Ni får ta del av kvartalsuppdateringar, årliga uppföljningar och blogg-inlägg. Allt för att ni ska ha full transparens i er investering.  

TRANSPARENS

Transparens

Att veta vad ens sociala engagemang bidrar till konkret är en självklarhet för oss på Addyruly. Och borde vara även för er som företag! Det är när vi vet vilka konkreta förändringar vårt engagemang bidrar till, som vi kan göra ännu mer och ännu bättre.

Vi följer därför upp alla våra gräsrotsorganisationer på regelbunden basis för att ni på nära håll ska ha möjlighet att ta del av hur de olika projekten utvecklas. Vi förser er med lättförståelig och inspirerande information om vad just er investering har bidragit till – allt för att ert sociala ansvarstagande ska vara transparent vilket stärker trovärdigheten ytterligare. 

Engagemangsverktyg

Vi engagerar era medarbetare genom att ge möjligheten att volontärarbeta, arbeta i pro-bono projekt eller driva insamlingskampanjer via vår digitala insamlingsbössa. Engagemang ger långsiktighet och inspiration till andra.

ENGAGEMANG

Engagemang

Att hitta sätt att engagera medarbetare och kunder på är en utmaning som många företag står inför. Det räcker inte längre att skicka ut nyhetsbrev som försvinner i ett aldrig sinande flöde av inkommande mail. Eller bjuda in till temakvällar. Man måste som företag tänka i nya banor för att fånga medarbetarnas och kundernas intresse.

Vi hjälper er att engagera era medarbetare genom att ge möjlighet till att jobba i volontärprojekt eller med pro-bono projekt. Vi hittar upplägg som passar era medarbetares intressen bäst. Och vår digitala insamlingsbössa kan användas både för interna och externa insamlingskampanjer vid särskilda tillfällen. Engagemang ger nöjdare medarbetare och kunder och gör många gånger att de stannar längre. 

Våra paket

BasPremiumPremium Plus
Matchning
Kvartalsuppdateringar
Bilder, loggor
Gåvobevis och annat digitalt material
Support per mail
Storytelling
Texter till intern och extern kommunikation
Inlägg i sociala medier
Digitalt insamlingsverktyg
Uppföljningsrapport 1 gång/år
Support per telefon
Skräddarsydda workshops
Omvärldsbevakning
Besök från organisation (om möjligt)

Kontakta oss

Vi ser framemot att träffa dig.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar Anna dig inom kort……eller kontakta Anna direkt